Τι Είναι Η Δημιουργία Κοινωνικής Συνείδησης: Συλλέξαμε την καλύτερη πηγή για αυτό το θέμα και σας την παραθέτουμε μαζί με άλλες πληροφορίες.

Τι Είναι Η Δημιουργία Κοινωνικής Συνείδησης

Η δημιουργία κοινωνικής συνείδησης είναι κατ' εξοχήν θέμα αξιόπιστων και αποτελεσματικών θεσμών. Μόνο αν γνωρίζει ο πολίτης ότι η Δικαιοσύνη είναι αμερόληπτη, ότι τα φορολογικά βάρη επιμερίζονται δίκαια, ότι οι δαπάνες γίνονται για όφελος όλων και δεν υπάρχουν σπατάλες, μόνο τότε θα δεχθεί να καταβάλει πρόθυμα τη συνεισφορά του στην Πολιτεία. Η απουσία κοινωνικής συνείδησης δεν είναι στο DNA του Ελληνα, αλλά δημιούργημα της αναξιοπιστίας των πολιτικών και οικονομικών μας θεσμών. Είναι αλήθεια ότι οι θεσμοί δεν αλλάζουν ή δεν δημιουργούνται γρήγορα και χωρίς αντιδράσεις. Για να είναι αποτελεσματικοί και αξιόπιστοι οι θεσμοί, πρέπει να έχουν αυτονομία από τα κόμματα, να χαρακτηρίζονται από διαφάνεια στη λειτουργία τους, να στελεχώνονται αξιοκρατικά και να έχουν διάρκεια. Γι' αυτό και θα πρέπει να στηρίζονται από τη μεγάλη πλειονότητα των πολιτικών δυνάμεων. Πολλά μπορούν να γίνουν σχετικά γρήγορα και με ευρεία συναίνεση. Ας πάρουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Χρειαζόταν να έρθει η τρόικα και να επιμένει για τον διορισμό μόνιμου γενικού γραμματέα Εσόδων στο υπουργείο Οικονομικών, ο οποίος να έχει αυτονομία και να είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία των υπηρεσιών ευθύνης του; Ηταν δύσκολο να το κάνουμε μόνοι μας; Και το ερώτημα είναι: Γιατί μόνο στο υπουργείο Οικονομικών; Γιατί δεν το κάνουμε σε όλα τα υπουργεία; Είναι δύσκολο να συμφωνήσουν όλα τα κόμματα να γίνει μια ενιαία αρχή πάταξης της διαφθοράς, η οποία θα υπάγεται απευθείας στη Βουλή και θα είναι υπερκομματική και όχι διακομματική; Είναι δύσκολο να συμφωνηθεί ότι τα νοσοκομεία πρέπει να λειτουργούν με σαφείς και ξεκάθαρους κανόνες χρηστής διαχείρισης; Δεν μπορεί να γίνει το ίδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση και πολλούς άλλους τομείς;...

Πηγή tovima.gr >>>

Χρήστες που ενδιαφέρθηκαν για το παραπάνω βρήκαν χρήσιμα και τα:

Δημιουργία Σελίδας: 03/01/2017