Ποιά Είναι Η Αγγλική Γλώσσα: Συλλέξαμε την καλύτερη πηγή για αυτό το θέμα και σας την παραθέτουμε μαζί με άλλες πληροφορίες.

Ποιά Είναι Η Αγγλική Γλώσσα

Η Αγγλική γλώσσα είναι εξαιρετικά απλή, για να το θέσω κομψά. Γι’αυτό επιδίωξαν να γίνει η πιο χρήσιμη «δεύτερη ξένη γλώσσα» μετά τη μητρική σε παγκόσμιο επίπεδο. Όσο πιο φτωχή είναι μία γλώσσα, τόσο πιο χαμηλό είναι το νοητικό επίπεδο του Ανθρώπου. Εάν η Ελληνική είναι η γλώσσα του σύμπαντος, η Αγγλική είναι η γλώσσα των επικυρίαρχων. Εάν δια της Ελληνικής γλώσσας εφορμώ (=θρώσκω) ώστε να κατακτήσω τα άνω (τον ουρανό) δια της λογικής (= Άνθρωπος), τότε μέσω της Αγγλικής «προγραμματίζομαι» ώστε να προσκολληθώ στα πρόσκαιρα, να αποτύχω στο σκοπό μου, να μην ανέλθω νοητικά και πνευματικά. Να με μεταλλάξουν σε Human «earthling, earthly being,» «Χωματένιο, γήινο ον» ένα πεπτωκό Αδάμα (=εωσφόρο). Για τους επικυρίαρχους τα πάντα είναι ανάποδα και χρησιμοποιούν τη γεωμετρία, τα μαθηματικά, το σύστημα της αλφαβητικής ισοψηφίας αρχαίων γλωσσών προσαρμοσμένο στην Αγγλική, καθώς αρχαία και ιερά κείμενα (είναι άριστοι γνώστες). Τώρα είναι στη δική μας επιλογή, εάν θέλουμε να καταδεικνύουμε τη δική τους πλάνη/σχέδια ή όχι. Προσωπικά πάντα, θεωρώ πως το να διακρίνεις και να δείχνεις, αυτούς που προσπαθούν να σε διαβάλουν σε όλα τα επίπεδα (επί του συγκεκριμένου κώδικες), δεν νομίζω ότι βλάπτει αλλά μάλλον ωφελεί....

Πηγή katohika.gr >>>

Χρήστες που ενδιαφέρθηκαν για το παραπάνω βρήκαν χρήσιμα και τα:

Δημιουργία Σελίδας: 03/01/2017