Τι Είναι Ο Ιησούς: Συλλέξαμε την καλύτερη πηγή για αυτό το θέμα και σας την παραθέτουμε μαζί με άλλες πληροφορίες.

Τι Είναι Ο Ιησούς

Ο Ιησούς είναι ο υπό των Ιουδαίων προσδοκώμενος και υπό των προφητών προεπηγγελμένος Μεσσίας. Αυτός είναι ο Χριστός, αυτόν που είπαν οι Προφήται, αυτός είναι ο Μεσσίας 2 Ο Ιησούς δεν ήρθε να καταργήσει αλλά να συμπληρώσει τον Μωσαϊκό Νόμο. Γι’αυτό στην επί του όρους ομιλία λέει «ερρέθη τοις αρχαίοις» είπαν οι αρχαίοι «εγώ δε λέγω υμίν ούκ ήλθον καταλύσαι αλλά πληρώσαι». Δεν ήρθε ο Χριστός να καταλύσει τον νόμον της Παλαιάς Διαθήκης αλλά να τον συμπληρώσει 3 Ο Ιησούς ήλθε στον κόσμο για να ιδρύσει την Βασιλείαν του Θεού. Κατά τον Ματθαίο το κύριο θέμα της διδασκαλίας του Κυρίου και σκοπός της αποστολής του είναι η Βασιλεία του Θεού. Όταν ο Ιησούς το πρώτον παρουσιάστηκε δημοσία κήρυττων, οι πρώτοι του λόγοι ήσαν, «μεταννοείτε ήγγηκε γαρ η Βασιλεία των Ουρανών» το λέει ο Ματθαίος. Μετά από τον Πρόδρομο και ο Χριστός το ίδιο «μεταννοείτε ήγγηκε γαρ η Βασιλεία των Ουρανών». Η φράσις «Βασιλεία των Ουρανών» αναφέρεται 52 φορές στο Ματθαίο, στο Μάρκο 14, στο Λουκά 39 και στον Ιωάννη μόνο 2 φορές. «Της Βασιλείας ταύτης εκτίθενται ιδίως διά παραβολών η φύσις και ο χαρακτήρ, η βαθμιαία εξάπλωσις και επικράτησις, αι αντιδράσεις κατ’αυτής, οι όροι της εισόδου και τα λοιπά» 4 Κατά τον Ματθαίον ο Ιησούς είναι «ο Υιός του Ανθρώπου ο εν τω Δανιηλαίω οράματι περιγραφόμενος». Μόνον ο Ματθαίος χρησιμοποιεί την φράση «ο Υιός του Ανθρώπου» για τον Χριστό. «Ο τίτλος ούτος αποτελεί τον συνήθη αυτοχαρακτηρισμόν του Κυρίου». …………… Κατά την παράδοση ο Ματθαίος, μετά την Πεντηκοστή, κήρυξε για δώδεκα χρόνια στην Παλαιστίνη, και γι αυτό το λόγο έγραψε και αρχικώς το ευαγγέλιο του στα αραμαϊκά Το Ευαγγέλιο του Ματθαίου είναι το πρώτο κατά σειρά στην Καινή Διαθήκη. Μετά την φυγή του από την Παλαιστίνη κήρυξε στην Αραβία, την Περσία, τη Συρία, τη Μηδία, τη Μακεδονία και κυρίως στην Παρθία και την Αιθιοπία. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την μνήμη του στις 16 Νοεμβρίου. Η αγιογράφηση του Ευαγγελιστή Ματθαίου, όπως και των άλλων τριών ευαγγελιστών, φέρεται σ” όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες σε μία από τις τέσσερις μεγάλες κόγχες που δημιουργούνται στη βάση των τεσσάρων τόξων επί των οποίων στηρίζεται ο τρούλος των Εκκλησιών....

Πηγή choratouaxoritou.gr >>>

Χρήστες που ενδιαφέρθηκαν για το παραπάνω βρήκαν χρήσιμα και τα:

Δημιουργία Σελίδας: 02/01/2017