Ποιός Είναι Ο Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος: Συλλέξαμε την καλύτερη πηγή για αυτό το θέμα και σας την παραθέτουμε μαζί με άλλες πληροφορίες.

Ποιός Είναι Ο Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος

Ο Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος είναι γνωστός χάρη στο πολύτομο, επιβλητικό έργο του Ιστορία του ελληνικού έθνους (1860-1874), που υπήρξε η πρώτη προσπάθεια από έλληνα ιστορικό να συνθέσει σε μια ενιαία αφήγηση την εθνική ιστορία. Το σχήμα του Παπαρρηγόπουλου εξάλλου, βασισμένο στις έννοιες της συνέχειας και της ενότητας, δεν αμφισβητήθηκε στις αδρές του γραμμές ως τα πρόσφατα χρόνια. Αυτό που δεν είναι γνωστό ωστόσο είναι ότι πριν από τη μεγάλη Ιστορία του ο Παπαρρηγόπουλος ασχολήθηκε με τη συγγραφή σχολικών εγχειριδίων: πρώτα μεταφράζοντας ένα γαλλικό εγχειρίδιο ιστορίας, το 1845, και στη συνέχεια γράφοντας ο ίδιος ένα εγχειρίδιο ελληνικής ιστορίας, το 1853. Ούτε είναι γνωστό εξάλλου ότι το βιβλίο του Παπαρρηγόπουλου απορρίφθηκε από την επιτροπή εγκρίσεως των διδακτικών βιβλίων που αποτελούνταν από γνωστούς και επιφανείς καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών και λογίους, όπως ο Φ. Ιωάννου, ο Σ. Κουμανούδης, ο Κ. Ασώπιος, ο Θ. Φαρμακίδης, ο Θ. Μανούσης, ο Γ. Γεννάδιος κ.ά. Για ποιους λόγους όμως απορρίφθηκε ένα βιβλίο το οποίο ως προς το περιεχόμενό του αποτελούσε το προοίμιο της διάσημης Ιστορίας του ελληνικού έθνους, μιας Ιστορίας που γνώρισε ευρύτατη διάδοση και αποδοχή; Οι λόγοι εκτίθενται αναλυτικά στην έκθεση που φαίνεται ότι έχει συντάξει ο Θεόδωρος Μανούσης, καθηγητής της Γενικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο και «γενναίος φορέας του Διαφωτισμού», σύμφωνα με τον Κ. Θ. Δημαρά. Ο βασικός λόγος απόρριψης του εγχειριδίου ήταν το γεγονός ότι η ...

Πηγή tovima.gr >>>

Χρήστες που ενδιαφέρθηκαν για το παραπάνω βρήκαν χρήσιμα και τα:

Δημιουργία Σελίδας: 27/12/2016