Τι Είναι Ο Σοβινισμός: Συλλέξαμε την καλύτερη πηγή για αυτό το θέμα και σας την παραθέτουμε μαζί με άλλες πληροφορίες.

Τι Είναι Ο Σοβινισμός

Ο σοβινισμός είναι αντιχριστιανικός (Ευάγγ. Θεοδώρου, «Εκκλησία και Πατρίς», Ορθόδοξος Επιστασία, Ιαν. 1979, σ.σ. 6, 12-13). Ανάμεσα στα καθήκοντα των Χριστιανών πολιτών προς την Πολιτεία είναι, σύμφωνα με τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, να βοηθήσουν τους κακούς πολίτες να διορθώσουν τα σφάλματά τους. Οι Απόστολοι Παύλος και Πέτρος ορίζουν την υπακοή στους πολιτικούς άρχοντες και την πολιτική εξουσία για χάρη του Θεού (Ρωμ. 13, 1) Ο Χρυσόστομος, όμως, γράφει ότι ο Χριστιανός θα απειθαρχήσει στον άρχοντα, όχι για τη μη χριστιανική ζωή του, αλλά για τις αντιχριστιανικές του διαταγές. Γενικότερα, οι Πατέρες της Εκκλησίας, όπως ο Μέγας Βασίλειος, συνιστούν την υπακοή των Χριστιανών στις εντολές των αρχόντων στο μέτρο κατά το οποίο δεν εμποδίζεται η εφαρμογή του Θείου Νόμου. Η γνώμη αυτή του Μεγάλου Βασιλείου λαμβάνει υπ’ όψιν της και το ευαγγελικό «πειθαρχείν δει Θεώ μάλλον ή ανθρώποις» (Πράξ. 5, 30). Μάλιστα, ο Χρυσόστομος προτείνει την εκπαίδευση Χριστιανών νέων σε θέματα πολιτικής και διοικήσεως (Ν. Μπουγάτσου, «Η πολιτική ζωή και σκέψη των Ελλήνων πατέρων», Αθήνα χ.χ.σ.σ. 55-57, 67.) Οι απλές αυτές νύξεις σε ένα τεράστιο θέμα ας θεωρηθούν ως μια παρότρυνση για περαιτέρω μελέτη και εμβάθυνση των Χριστιανών στο ερώτημα των ημερών για το ποία πρέπει να είναι η ενδεδειγμένη στάση των Χριστιανών - πολιτών έναντι των πολιτικών προβλημάτων....

Πηγή ikivotos.gr >>>

Χρήστες που ενδιαφέρθηκαν για το παραπάνω βρήκαν χρήσιμα και τα:

Δημιουργία Σελίδας: 03/02/2017