Τι Είναι Οι Ψηφιακές Δεξιότητες: Συλλέξαμε την καλύτερη πηγή για αυτό το θέμα και σας την παραθέτουμε μαζί με άλλες πληροφορίες.

Τι Είναι Οι Ψηφιακές Δεξιότητες

Οι «ψηφιακές δεξιότητες» είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την γενιά των Millennials. Η έμφαση στην ανάπτυξη των «ψηφιακών δεξιοτήτων» θα ενισχύσει σημαντικά το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επιχείρησης ως προς την καινοτομία. – Ανεξάρτητα από την αναγνώριση του ανταγωνιστικού μείγματος των ικανοτήτων πάνω στο οποίο αξιολογείται το ταλέντο, η διακράτηση και η ενίσχυση του ταλέντου αποτελεί σημαντική πρόκληση για το μέλλον. – Η «ρευστότητα» -η δυνατότητα προσαρμογής και εξέλιξης σε ένα μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον -αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα επιτυχίας για τα ταλέντα. Η έρευνα αναδεικνύει το σετ των προσωπικών δεξιοτήτων το οποίο ένα ταλέντο θα πρέπει να πρεσβεύει. Αυτό το σετ επιβεβαιώνει την ετερογένεια ενός ιδανικού προφίλ που συνδυάζει δεξιότητες όπως ο πραγματισμός, η ευελιξία στην ομάδα εργασίας και η συνεργασία. Έτσι, η επίλυση προβλήματος (69%), η προσήλωση στον στόχο (58%) και η συνεργασία (57%) αποτελούν τις τρεις πιο επιθυμητές προσωπικές δεξιότητες για το ταλέντο που απαιτούνται από τις εταιρείες. Χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Τσεχία και η Ουγγαρία τοποθετούν την «επίλυση προβλημάτων» στην πρώτη θέση. Περισσότεροι από το 50% των ερωτηθέντων υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχουν προσωπικές δεξιότητες οι οποίες να συσχετίζονται αποκλειστικά με μια συγκεκριμένη γενιά. Το ένα τρίτο των ερωτηθέντων, ωστόσο πιστεύει ότι οι ψηφιακές δεξιότητες και εκείνες που αφορούν σε Big Data συνδέονται ειδικά με την γενιά των «Millennials». Η διαχείριση ανθρώπων σχετίζεται κυρίως με τις γενιές των «Baby Boomers» και «Generation X». Η πλειοψηφία των χωρών που συμμετείχε στην έρευνα καταδεικνύει ότι η κύρια πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες είναι να διακρατήσουν τα ταλέντα (37%) στο εργατικό τους δυναμικό. Η «ΔΙΑΚΡΑΤΗΣΗ» του ταλέντου εμφανίζεται ως η πιο σημαντική πρόκληση για τις εταιρείες που στοχεύουν να διαφοροποιηθούν και να παραμείνουν ανταγωνιστικές στην αγορά. Παράλληλα, το 27% υποστηρίζει ότι η βασική πρόκληση είναι να προσδιοριστούν καλύτερα οι απαραίτητες ενέργειες για να αναπτυχθεί το ταλέντο. Στην τρίτη θέση των προκλήσεων τοποθετούνται οι ευκαιρίες προσέλκυσης των ταλέντων με στόχο τη διαμόρφωση επιτυχημένων στρατηγικών (18%). Το ταλέντο προσδιορίζεται μέσα από ένα μείγμα βασικών ικανοτήτων και συμπεριφορών που συνδράμουν στην επιτυχία των ατόμων στο εργασιακό περιβάλλον. Η ρευστότητα, η συνεχής εκμάθηση και ...

Πηγή csrnews.gr >>>

Χρήστες που ενδιαφέρθηκαν για το παραπάνω βρήκαν χρήσιμα και τα:

Δημιουργία Σελίδας: 09/01/2017