Τι Είναι Τα Θέατρα Ρεπερτορίου Όπως Ονομάζονται: Συλλέξαμε την καλύτερη πηγή για αυτό το θέμα και σας την παραθέτουμε μαζί με άλλες πληροφορίες.

Τι Είναι Τα Θέατρα Ρεπερτορίου Όπως Ονομάζονται

Τα θέατρα ρεπερτορίου, όπως ονομάζονται, είναι ο αντίποδας των εμπορικών θεάτρων, και ακριβώς το Σχέδιο Θυμέλη δεν εντοπίζει τις ιδιαιτερότητες και την αναγκαιότητα στήριξης τους, δημιουργώντας προβλήματα βιωσιμότητας αλλά και ομαλής λειτουργίας τους. Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι η ΕΘΑΛ προσπάθησε επανειλημμένα να υποδείξει τα προβλήματα που απορρέουν από την εφαρμογή του Σχεδίου Θυμέλη, η φιλοσοφία του οποίου αρνείται να αναγνωρίσει τις διαφορετικές ανάγκες των θεάτρων συνεχούς λειτουργίας από τις υπόλοιπες θεατρικές ομάδες. Η ΕΘΑΛ πιστεύει ότι το Σχέδιο Θυμέλη δεν προωθεί τον επαγγελματισμό και οδηγεί το θέατρο σε ερασιτεχνικές περιόδους. Τι προτείνει Η ΕΘΑΛ, συνεχίζει στην ανακοίνωσή της, είναι πρόθυμη να συμμετάσχει σε έναν ουσιαστικό διάλογο που θα καταλήξει σε ένα καινούργιο πλαίσιο θεατρικής ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τις διαφορετικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες των θεάτρων συνεχούς λειτουργίας σε σχέση με τις υπόλοιπες θεατρικές ομάδες, τις δυσμενείς συνθήκες των περιφερειακών θεάτρων, από εκείνες της Λευκωσίας. Επίσης, τη μακροχρόνια βιωσιμότητα των θεατρικών σχημάτων και τη μεθοδολογία αξιολόγησης των θεατρικών παραγωγών μέσα από διαφανείς διαδικασίες. Ποιος ο ρόλος του ΘΟΚ Στην ανακοίνωσή της η ΕΘΑΛ αναφέρει επίσης ότι οι υπηρεσίες του ΘΟΚ προς το κυπριακό θέατρο αναγνωρίζονται από όλους, ωστόσο θεωρεί ότι ο ρόλος του στην επιχορήγηση του ελεύθερου θεάτρου θα πρέπει να αναθεωρηθεί. Χαρακτηριστικά σημειώνεται ότι η ΕΘΑΛ πιστεύει στη δημιουργία μιας ανεξάρτητης Αρχής η οποία με τη συνεργασία όλων των ελεύθερων θεάτρων θα προκρίνει νέο σχέδιο στήριξης, βασισμένο στην ισονομία. Με τη δημιουργία μιας τέτοιας Αρχής η Υπηρεσίας η ΕΘΑΛ θεωρεί ότι ο ΘΟΚ θα μπορεί να επικεντρωθεί στον σημαντικό του ρόλο ως Κρατικού Θεάτρου....

Πηγή kathimerini.com.cy >>>

Χρήστες που ενδιαφέρθηκαν για το παραπάνω βρήκαν χρήσιμα και τα:

Δημιουργία Σελίδας: 02/01/2017