Τι Είναι Το Solidarity Mission: Συλλέξαμε την καλύτερη πηγή για αυτό το θέμα και σας την παραθέτουμε μαζί με άλλες πληροφορίες.

Τι Είναι Το Solidarity Mission

Το Solidarity Mission είναι ένα κέντρο εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας για την κοινωνική οικονομία και την κοινωνική επιχειρηματικότητα με έδρα την Αθήνα. Αποστολή του είναι η ενδυνάμωση των κοινωνικών επιχειρηματιών και η υποστήριξή τους στην επίτευξη των κοινωνικών και περιβαλλοντικών σκοπών τους. Όλοι οι συντελεστές των προγραμμάτων στο Solidarity Mission πιστεύουν ότι η συνεργασία, η ομαδικότητα και η αποτελεσματική επικοινωνία είναι ζωτικής σημασίας παράγοντες της επιτυχίας των κοινωνικών επιχειρήσεων. Για αυτόν τον λόγο στο πρόγραμμα εφαρμόζονται καινοτόμες μέθοδοι ενδυνάμωσης και ανάπτυξης, όπως coaching και mentoring, και χρησιμοποιούνται σύγχρονα εργαλεία ολιστικής προσέγγισης, όπως το transformation game και η συστημική αναπαράσταση. Ιστοσελίδα: Facebook: Twitter:...

Πηγή https: >>>

Χρήστες που ενδιαφέρθηκαν για το παραπάνω βρήκαν χρήσιμα και τα:

Δημιουργία Σελίδας: 27/12/2016