Ποιά Είναι Το Χαρακτηριστικό Κάθε Θεϊκής Οντότητας: Συλλέξαμε την καλύτερη πηγή για αυτό το θέμα και σας την παραθέτουμε μαζί με άλλες πληροφορίες.

Ποιά Είναι Το Χαρακτηριστικό Κάθε Θεϊκής Οντότητας

Το χαρακτηριστικό κάθε θεϊκής οντότητας είναι οι δονήσεις και συγκεκριμένα πόσες δονήσεις έχει ένα δευτερόλεπτο. Αυτές οι δονήσεις αποτελούν μια ταυτότητα την οποία η φυσική τη λέει Ηz (Hertz-Χέρτζ), και λέμε ότι ο εγκέφαλος αν κάνουμε ένα εγκεφαλογράφημα, έχει ορισμένα Hertz. Αν μπορούσαμε να κάνουμε μια έρευνα για παρόμοια μέτρηση των δονήσεων του ωαρίου και του σπερματοζωαρίου –μια ανακάλυψη στην οποία δεν έχει φθάσει ακόμη εκεί ο άνθρωπος– θα μπορούσαμε να ξέρουμε εάν ταιριάζουν ή δεν ταιριάζουν οι δύο αυτές οντότητες όσον αφορά τις δονήσεις οι οποίες βρίσκονται στο επίπεδο της αναγεννήσεως του είδους. Δηλαδή, εάν ένα ζεύγος δεν κάνει παιδιά χάνει και τη δυνατότητα να μεταφέρει τις δονήσεις του στη μελλοντική γενιά μέσω του DNA του. Πώς μπορούμε να δούμε αν συγχρονίζεται ή όχι το σπέρμα με τη δόνηση του ωαρίου; Πρέπει να γίνεται ένας έλεγχος; Προφανώς το ωάριο έχει κάποια δυνατότητα ελέγχου του περιβάλλοντος. Το σπέρμα μπορεί να έχει τέτοια δυνατότητα ελέγχου; Το σπέρμα, επειδή έχει τη δυνατότητα της ποικιλίας, έχει εκατομμύρια τύπους και δυνατότητες δημιουργίας. Δεν ελέγχει, γιατί στην προκειμένη περίπτωση την επιλογή την παίρνει εκείνος ο οποίος έχει τις λιγότερες δυνατότητες να επαναλάβει το πείραμα, τη δοκιμή. Δηλαδή, μόνο το ωάριο ελέγχει τη συχνότητα; Ελέγχει το DNA. Και αποφασίζει αν του ταιριάζει το συγκεκριμένο DNA; Ακριβώς. Το DNA έχει παρελθόν; Βεβαίως, έχει όλη την ιστορία του. Δηλαδή το DNA, είναι ένα μήνυμα το οποίο αφορά μια ολόκληρη οντότητα, αυτή η οποία το δημιούργησε, αυτή η οποία αντιγράφει το DNA. Το DNA του ανθρώπου δεν έχει τη δυνατότητα να αλλάξει μόνο του εάν δεν αλλάξει στη διασταύρωση. Παραμένει σταθερό και το μητρικό και το πατρικό DNA. Δεν έχουν την δυνατότητα να αλλάξουν, παρά μόνο εάν βρουν κάποια ευκαιρία να επιτύχουν κάποιο στόχο, ο οποίος είναι μέρος από τις δυνατότητές τους και είναι πλεονεκτικός για το μέλλον του είδους. Μας αναφέρατε προηγουμένως ότι υπάρχει το σύστημα που όταν κάτι δεν εξυπηρετεί συγκεκριμένους σκοπούς το καταστρέφει. Είπατε συγκεκριμένα ότι μπορεί ο Θεός να μην μπορεί να εμποδίσει κάτι να γίνει, αλλά το σύστημα δεν μπορεί να το δεχθεί και το καταστρέφει αυτόματα. Ναι, εξουδετερώνει τις δυνατότητες της υπάρξεως μιας νέας οντότητας με αυτά τα χαρακτηριστικά που θα έχει όταν τα δύο αυτά DNA διασταυρωθούν. Μαρία Σ. Άνθη Δημοσιογράφος – Συγγραφέας ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ – Ο ΑΙΘΕΡΑΣ ΘΕΟΣ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΕΞΙΤΥΠΟΝ. ΑΘΗΝΑ 2015....

Πηγή emeis.gr >>>

Χρήστες που ενδιαφέρθηκαν για το παραπάνω βρήκαν χρήσιμα και τα:

Δημιουργία Σελίδας: 03/02/2017