Τι Είναι Η Euphoria: Συλλέξαμε την καλύτερη πηγή για αυτό το θέμα και σας την παραθέτουμε μαζί με άλλες πληροφορίες.

Τι Είναι Η Euphoria

Η «EUphoria», είναι μια προσπάθεια να συνδέσουμε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, με την τέχνη και τον πολιτισμό, αντιμετωπίζοντας υπό ένα νέο πρίσμα, τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές. Το πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο άξονες: Ο πρώτος περιλαμβάνει 5 κεντρικά γεγονότα, κατά τη διάρκεια του 2021. Ο δεύτερος περιλαμβάνει 3 κεντρικές θεματικές, με 4 προγράμματα καθεμία, δηλαδή συνολικά 12 προγράμματα. Οι θεματικές εστιάζουν στις τρεις μεγάλες προκλήσεις, με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπη σήμερα η έννοια της βιωσιμότητας και οι οποίες αντιστοιχούν στις τρεις μεγάλες κατηγορίες σχέσεων, που χρειάζεται να επαναπροσδιορίσουμε. Tην πρόκληση της σχέσης μας με το περιβάλλον και τη φύση (EUnvironment). Την πρόκληση της σχέσης μας με τον άλλο, στο πλαίσιο της κοινωνίας (κοινωνική βιωσιμότητα), την οποία προσεγγίζουμε μέσα από το μόρφωμα της σύγχρονης πόλης (EUrbanization). Τέλος, την πρόκληση της σχέσης του ατόμου με τον εαυτό του, που αποκρυσταλλώνεται στη σχέση του με την εργασία, στην ανάγκη του δηλαδή για επιβίωση, δημιουργικότητα και αναγνώριση (The EU working class). Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι η Ελευσίνα, θεωρείτο και ήταν μία υποβαθμισμένη περιοχή, η οποία σήμερα αποτελεί παράδειγμα έμπνευσης και για άλλες πόλεις. Κατερίνα ...

Πηγή pemptousia.gr >>>

Χρήστες που ενδιαφέρθηκαν για το παραπάνω βρήκαν χρήσιμα και τα:

Δημιουργία Σελίδας: 02/01/2017