Ποιός Είναι Ο Ανδροπρεπής Άντρας: Συλλέξαμε την καλύτερη πηγή για αυτό το θέμα και σας την παραθέτουμε μαζί με άλλες πληροφορίες.

Ποιός Είναι Ο Ανδροπρεπής Άντρας

Ο ανδροπρεπής άντρας είναι περισσσότερο ορθολογιστής παρά διαισθητικός. Μαθαίνοντας ν’ αγαπάει, να καταλαβαίνει και να σέβετα μια γυναίκα με περισσότερη θηλυκότητα και διαίσθηση, σίγουρα αρχίζει να αναπτύσσει τη δική του διαισθητική ικανό­τητα, χωρίς ν’ απαρνιέται την ορθολογική του ιδιότητα. Σ’ έναν άλλο πάλι άντρα ίσως επικρατεί η διαίσθηση. Χρει­άζεται κατ’ αρχήν να παραδεχτεί και να εκτιμήσει ότι σ’ αυτόν τον τομέα υπερέχει το γυναικείο δυναμικό του. €ίναι πολύ πι­θανό, να πέτυχε να αυξήσει τη διαίσθησή του μειώνοντας την ορθολογική του ανδρική πλευρά. Για ν’ αποκατασταθεί η ισορ­ροπία, θα έλκεται από γυναίκες που έχουν την τάση να είναι λογικές. Μαθαίνοντας ν’ αγαπάει, να δέχεται και να σέβεται μια γυναίκα με περισσότερη λογική, ασφαλώς θα γίνει λογικότε­ρος, χωρίς ν’ απαρνηθεί την ήδη ανεπτυγμένη διαίσθησή του. Διερευνώντας τις συνηθισμένες αντρικές και γυναικείες διαφορές μέσα από τη γενίκευση, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα χαρακτηριστικά αυτά βασίζονται στο τι είναι “κοινό”, χωρίς να είναι πάντα ο κανόνας. Από μερικές απόψεις, η περιγραφή αντρών και γυναικών χρειάζεται να είναι μια καρικατούρα των χαρακτηριστικών δια­φορών των δύο φύλων. Οι διαφορές αυτές εμφανίζονται κυρίως στην κατάσταση άγχους (τη διαφορετική αντίδραση αντρών και γυναικών στο άγχος θα την εξετάσουμε στα κεφάλαια 6 και 7). Οταν είμαστε πιο γαλήνιοι, έχουμε την τάση να εξισορροπούμε καλύτερα την έκφραση των αντρικών και γυναικείων αξιών, ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών μας. Ακόμη κι αν ένας άντρας έχει αναπτύξει περισσότερο τη θη­λυκή του πλευρά, όταν έχει άγχος θα έχει την τάση ν’ αντιδρά με αντρικό τρόπο. Μπορεί, χωρίς να πέσει έξω, να συμπεράνει ότι με λίγη δουλειά, ίσως ανακαλύψει και αναπτύξει τις συ­μπληρωματικές αντρικές του ιδιότητες που υπάρχουν μέσα του. Έτσι και μια γυναίκα, που ταυτίζεται κυρίως με τις αντρι­κές ιδιότητες και χαρακτηριστικά (που περιγράφονται σ’ αυτό το βιβλίο), μπορεί να χρησιμοποιήσει την περιγραφή των γυ­ναικείων χαρακτηριστικών για ν’ αξιοποιήσει και ν’ ανακαλύψει την απωθημένη θηλυκότητά της. Σ’ όποιο βαθμό κι αν έχει απαρνηθεί τον εαυτό της, για να αναπτύξει το αντρικό δυναμι­κό της, μπορεί ν’ αρχίσει να δουλεύει την αγάπη, την παραδο­χή και την ωρίμανση της γυναικείας της πλευράς. Κείμενο του ψυχοθεραπευτή John Gray boro....

Πηγή iator.gr >>>

Χρήστες που ενδιαφέρθηκαν για το παραπάνω βρήκαν χρήσιμα και τα:

Δημιουργία Σελίδας: 05/01/2017