Τι Είναι Το Κτητορικό Δικαίωμα: Συλλέξαμε την καλύτερη πηγή για αυτό το θέμα και σας την παραθέτουμε μαζί με άλλες πληροφορίες.

Τι Είναι Το Κτητορικό Δικαίωμα

Το κτητορικό δικαίωμα είναι βεβαίως τιμητικό, και ανήκει σε ιδιώτες φυσικά πρόσωπα ή στις οικογένειές τους. Ουδέποτε οι Μητροπόλεις θεωρήθηκαν από το Εκκλησιαστικό Δίκαιο οι ίδιες ως «κτήτορες». Για το λόγο αυτό, η άποψη ότι «το κτητορικό δικαίωμα επέστρεψε στη Μητρόπολη» μετά τις ανωτέρω δικαστικές αποφάσεις, είναι πλήρως εσφαλμένη, καθώς το κτητορικό δικαίωμα είτε αναγνωρίζεται υπέρ ιδιωτών είτε ανακαλείται η απονομή του. Ποτέ όμως στην εκκλησιαστική ιστορία δεν υπήρξε περίπτωση κτήτορας να είναι μία Μητρόπολη. Επόπτης (και μόνον επόπτης) του τρόπου διαχειρίσεως του κτητορικού δικαιώματος, μπορεί βεβαίως να είναι η Μητρόπολη, με δικαίωμα να προβεί σε αφαίρεσή του, αν η διαχείριση από τον κτήτορα δεν είναι η δέουσα. Κτήτορας όμως η ίδια, ποτέ. Για τους ανωτέρω λόγους, από την αφαίρεση της ιδιότητας του κτήτορα, απλώς δεν υπάρχει άλλος κτήτορας. (2) Ως γνωστόν, υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου αναγνωρίζεται το (μαχητό) τεκμήριο διαδοχής επί της ακίνητης δημόσιας περιουσίας που ανήκε σε προηγούμενα καθεστώτα. Στην περίπτωση της Λευκάδας, αν δεν αποδειχθεί διανομή των ενετικών δημόσιων γαιών κατ’ εφαρμογή του Νόμου ΡΝ/1864 υπέρ του τοπικού Δήμου, τότε η ενετική δημόσια περιουσία ανήκει κατά τεκμήριο στο διάδοχο Ελληνικό Δημόσιο. Το ίδιο ισχύει και με την κυριότητα του οικοπέδου επί του οποίου έχει ανεγερθεί ο Άγιος Σπυρίδων. Άλλωστε, η ίδια η Ιερά Μητρόπολη Λευκάδας στην αγωγή της ομολογούσε και αποδείκνυε με αδιάσειστα στοιχεία ότι το εν λόγω ακίνητο ήταν Ενετική Δημόσια Περιουσία (δημόσιο πατρωνικό δικαίωμα δημοσίου δικαίου, jus patronatus publicum), συνεπώς σήμερα αποτελεί περιουσία του Ελληνικού Δημοσίου. Συνεπώς δεν αποτελεί περιουσία κανενός Δήμου και καμίας Μητρόπολης. Αυτά για την αποκατάσταση της αλήθειας. Σε συνέχεια των ανωτέρω και με κύριο στόχο του Σωματείου μας την οριστική διευθέτηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του Ιερού Ναού του Αγίου Σπυρίδωνα και έπειτα από επίπονες και συντονισμένες προσπάθειές μας και άριστη συνεργασία με το Ελληνικό Δημόσιο κατετέθει αγωγή διόρθωσης των αρχικών εγγραφών του Εθνικού κτηματολογίου ώστε να αποκατασταθεί η σωστή απεικόνιση στο Εθνικό Κτηματολόγιο του πραγματικού ιδιοκτήτη του ακινήτου και να δοθεί οριστική λύση στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του Ιερού Ναού μετά του οικοπέδου του. Η εκδίκαση της αγωγής του Ελληνικού Δημοσίου, συνεπικουρούμενου από το Σωματείο μας με κατάθεση πρόσθετης παρέμβασης και προτάσεων έχει οριστεί για τις 12-5-2017. Οφείλουμε να ...

Πηγή mylefkada.gr >>>

Χρήστες που ενδιαφέρθηκαν για το παραπάνω βρήκαν χρήσιμα και τα:

Δημιουργία Σελίδας: 02/01/2017