Ποιός Είναι Ο Προσανατολισμός Της Παιδείας Σήμερα: Συλλέξαμε την καλύτερη πηγή για αυτό το θέμα και σας την παραθέτουμε μαζί με άλλες πληροφορίες.

Ποιός Είναι Ο Προσανατολισμός Της Παιδείας Σήμερα

Ο προσανατολισμός της Παιδείας σήμερα είναι η παραγωγή κυρίως κλασσικής παιδείας. Οι εκροές της υπάρχουσας υποδομής πρέπει να περιοριστούν στη ζήτηση της αγοράς. Είναι απαραίτητο οι εκροές να περιοριστούν στο μέγεθος της εξειδίκευσης ου η αγορά εργασίας έχει ανάγκες. Η ελληνική οικονομία δεν μπορεί να έχει τόσο μεγάλη διασπορά των σημείων σπουδών, αφού αυξάνεται το κόστος και παράλληλα μειώνεται η ποιότητα σπουδών. Πρέπει οι εκάστοτε Κυβερνήσεις να δεχτούν ότι το διαθέσιμο ανώτατο εκπαιδευτικό δυναμικό δεν είναι απεριόριστο ώστε να απασχολείται εκτός Εκπαιδευτικού Συστήματος. Εν συντομία, η ελληνική οικονομία έχει ανάγκη ειδικευμένου δυναμικού που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών που η αγορά διάθεσής τους είναι εφικτή. Πέρα από κάθε φιλόδοξες πρακτικές, είναι η λαθεμένη επιλογή και το κόστος παραγωγής πολύ μεγάλο, δεν μπορεί να αποσβεστεί. Κατά συνέπεια οι επιλογές τις οποίες έχει η χώρα είναι αυτές που μπορεί να απορροφήσει η οικονομία, τόσο στα στενά όρια της Ελλάδος όσο και το μέγεθος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου οι ανταγωνιστικές πιέσεις είναι ισχυρές. Οι τομές που είναι απαραίτητο να γίνουν είναι: 1.- Δημιουργία υποδομής για τη λειτουργία Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης και, παράλληλα, μείωση του γνωστικού πεδίου της Κλασικής Μέσης Εκπαίδευσης. Οι μαθητές των Μέσων Τεχνικών Σχολείων, θα επιδοτούνται καθ’ όλη την διάρκεια σπουδών. Το πλαίσιο γνώσεων τους θα είναι α/θεωρητική εις ότι αφορά τι γνώσεις κοινωνικής και οικονομικής ζωής της χώρας του ευρύτερου περιβάλλοντος, της ιστορίας, τη ελληνικής γλώσσας και β/ πρακτική στο χώρο/περιβάλλον εργασίας, εξειδίκευσης. Η πρακτική εκπαίδευση θα γίνεται στο χώρο δουλειάς. Οι φορείς της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και προέρχονται από το χώρο της αγοράς/οικονομία, θα παρέχουν τις ευχέρειες πρακτικής εξειδίκευσης – λ/χ, πάνω στον τόρνο, την αγροτική παραγωγή κ. λπ. – θα έχουν ισχυρό κίνητρο εις ότι αφορά την επιδότηση, τη φορολογία εισοδήματος αναλόγως του αριθμού ασκουμένων πάνω στα εργαλεία δουλειάς. Οι χώροι δουλειάς εξειδίκευσης/απόκτηση ειδικότητας, δε θα χρηματοδοτούνται ευθέως αλλά εμμέσως, βάση των προβλέψεων του φορολογικού συστήματος και των ασφαλιστικών εισφορών. Η επεξεργασία των στοιχείων εφαρμογής θα ορισθεί από τα αρμόδια Υπουργείου και τους φορείς της αγοράς από κοινού, των θεσμοθετημένων φορέων εργοδοσίας της ΓΣΕΕ, θα έχει Γραμματεία η οποία θα συσταθεί ειδικά και μόνο για το σύστημα ειδίκευσης πάνω στη δουλειά, τις εφαρμογές. Τα στελέχη τα οποία θα επανδρώσουν τον φορέα τεχνικών εξειδίκευσης, θα έχουν τίτλους προηγούμενης εμπειρίας στα συγκεκριμένα πεδία διδασκαλίας μέσα στην αγορά εργασίας άλλος τίτλος επιλογής δεν θα έχει καμία ισχύ, δεν θα γίνει ότι ίσχυσε και εξακολουθεί να ζει με τα σχολεία των ΤΕΙ. 2.- Επανεξέταση, αναθεώρηση της πολιτικής λειτουργίας των Σχολείων Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Η βαθμίδα αυτή θα έχει αμιγώς επαγγελματική κατάρτιση, παράλληλα με τη θεωρητική, κοινωνική και οικονομική παιδεία. Οι απόφοιτοι θα έχουν πλήρη κατάρτιση επαγγελματία, άλλως δεν είναι απόφοιτοι. Η βαθμίδα αυτή δεν θα οδηγεί τους αποφοίτους στα ΑΕΙ/ανωτάτη παιδεία αντίθετα θα μπορεί να δώσει τη δυνατότητα παρακολούθησης περισσότερους τομείς ειδικοτήτων, περαιτέρω μαθημάτων γνώσης της σύγχρονης τεχνολογίας, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, με καλή επιδότηση των νέων σπουδών, με τη δέσμευση: μετά την ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών έρχεται, στον τόπο του, για δουλειά. Η φοίτηση θα είναι τριετής, εις ότι αφορά την κοινωνική και πολιτιστική εκπαίδευση, τετραετής στους χώρους δουλειάς πρακτικής άσκησης, σύμφωνα με τα κρατούνται του εκπαιδευτικού μας σύστημα ακαδημαϊκού έτους. Οι τίτλοι σπουδών των αποφοίτων θα οδηγούν σε θέσεις εμπειρίας /manager/, επόπτη συνεργείων εργαστηρίων και Tutor επαγγελματικής κατάρτισης. Καθ’ όλη την περίοδο σπουδών της ανωτέρας βαθμίδας τεχνικής κατάρτισης, οι μαθητές/σπυδαστές θα έχουν πλήρη κάλυψη στους χώρους δουλειάς, από την εργοδοσία, η οποία θα έχει απαλλαγή του φόρου ίσης δαπάνης μ το κόστος για την πρακτική μαθητεία των μαθητών, και επιπλέον κίνητρα χρηματοδότησης από το τραπεζικό σύστημα, κυρίως των τραπεζών των οποίων το μετοχικό τους κεφάλαιο ελέγχεται από το δημόσιο ή φορείς του ελληνικού δημοσίου, τις ρυθμίσεις αναπτυξιακών νόμων και αποφάσεων. Οι αναπτυξιακοί νόμοι και οι αποφάσεις των Κυβερνήσεων για τους τομείς απασχόλησης θα έχουν εστραμμένη την προσοχή τους ...

Πηγή tovima.gr >>>

Χρήστες που ενδιαφέρθηκαν για το παραπάνω βρήκαν χρήσιμα και τα:

Δημιουργία Σελίδας: 03/02/2017