Τι Είναι Η Κατωτερότητα Της Γυναίκας: Συλλέξαμε την καλύτερη πηγή για αυτό το θέμα και σας την παραθέτουμε μαζί με άλλες πληροφορίες.

Τι Είναι Η Κατωτερότητα Της Γυναίκας

Η κατωτερότητα της γυναίκας είναι διαθρησκευτικό δόγμα και η μαντήλα αυτό ακριβώς συμβολίζει. Για όσους έχουν αμφιβολίες για την… παγκόσμια ιεραρχία, ο Απόστολος των Εθνών το ξεκαθαρίζει: «Θέλω δε να εξεύρητε, ότι η κεφαλή παντός ανδρός είναι ο Χριστός, κεφαλή δε της γυναικός ο ανήρ, κεφαλή δε του Χριστού ο Θεός». Κι αφού κεφαλή του ανδρός είναι ο Χρστός γιατί να μην καλύπτει κι εκείνος το κεφάλι του σε ένδειξη σεβασμού; «Διότι ο μεν ανήρ δεν χρεωστεί να καλύπτη την κεφαλήν αυτού, επειδή είναι εικών και δόξα του Θεού· η δε γυνή είναι δόξα του ανδρός. Διότι ο ανήρ δεν είναι εκ της γυναικός, αλλ η γυνή εκ του ανδρός· επειδή δεν εκτίσθη ο ανήρ διά την γυναίκα, αλλ η γυνή διά τον άνδρα». (Α΄επιστολή προς Κορινθίους ια΄ 3 & 6-9) Υπάρχει κανένας ή καμμία που δεν το κατάλαβε; Κι επειδή η «ειδωλολατρική» ελληνική παράδοση με τη χειραφετημένη (για τα δεδομένα της εποχής) γυναίκα ήταν ακόμα ισχυρή, ο Παύλος κόβει τον βήχα σε επίδοξες πρωτοχριστιανές σουφραζέτες: «αι γυναίκες ας υποτάσσωνται εις τους άνδρας αυτών κατά πάντα» (προς Εφεσίους ε΄ 24). Αυτή δεν ήταν μόνο άποψη του Παύλου. Ο Ιωάννης στην Αποκάλυψή του μιλάει για τους εκλεκτούς του Χριστού (του «Αρνίου»). Είναι 144.000, είναι φυσικά όλοι άντρες αλλά και κάτι ακόμα: παρθένοι, «μη μολυνθέντες με γυναίκας» (...

Πηγή marketnews.gr >>>

Χρήστες που ενδιαφέρθηκαν για το παραπάνω βρήκαν χρήσιμα και τα:

Δημιουργία Σελίδας: 03/02/2017