Ποιές Είναι Οι Άριστες Θερμοκρασίες Ανάπτυξης Ντομάτας: Συλλέξαμε την καλύτερη πηγή για αυτό το θέμα και σας την παραθέτουμε μαζί με άλλες πληροφορίες.

Ποιές Είναι Οι Άριστες Θερμοκρασίες Ανάπτυξης Ντομάτας

Οι άριστες θερμοκρασίες ανάπτυξης είναι τη νύχτα 17ο με 19οC και την ημέρα 23ο με 28οC. Η βιομηχανική τομάτα μπορεί να καλλιεργηθεί με επιτυχία σε πλήθος εδαφών, αλλά αποδίδει καλύτερα σε εδάφη με σταθερή δομή, καλή στράγγιση αλλά να κρατάνε υγρασία και να έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε οργανική ουσία. Τα πιο κατάλληλα εδάφη είναι τα αμμοπηλώδη. Τα ελαφρά αμμώδη εδάφη δίδουν πρώιμη παραγωγή, όμως χρειάζονται περισσότερα ποτίσματα και άφθονη λίπανση. Θα πρέπει να αποφεύγονται τα βαριά πηλώδη εδάφη. Το άριστο pH του εδάφους για τη τομάτα είναι 6 έως 6,5 όμως αποδίδει ικανοποιητικά και μέχρι 7,5. Προετοιμασία του αγρού Η καλλιέργεια του εδάφους ξεκινά το φθινόπωρο αμέσως μετά το πέρας της προηγούμενης φυτείας με βαθύ άροτρο ή καλλιεργητές για καταστροφή και παράχωμα των υπολειμμάτων. Σε ορισμένα εδάφη είναι χρήσιμη η υπεδάφια κατεργασία για καλύτερη διήθηση και στράγγιση του νερού. Την άνοιξη το χωράφι καλλιεργείται με περιστρεφόμενους δίσκους επειδή εξασφαλίζεται πιο ομοιόμορφη κατεργασία και λιγότερο κίνδυνο καταστροφής της δομής του εδάφους από τη συμπίεση. Κατά την κατεργασία προστίθεται η βασική λίπανση. Αυτή υπολογίζεται πάντοτε βάσει στοιχείων από ανάλυση εδάφους. Για μια μέση κατάσταση καλλιέργειας βιομηχανικής ντομάτας χρειάζονται περίπου 35 μονάδες αζώτου, 20 μονάδες φωσφόρου, 30 μονάδες καλίου και 6 μονάδες μαγνησίου. Στη γεωργική πρακτική για τη βασική λίπανση προστίθενται στο έδαφος κατά στρέμμα 100 κιλά λιπάσματος τύπου 16-20-0 και 50 κιλά καλιομαγνήσιο. Παραγωγή φυταρίων Η βιομηχανική ντομάτα είναι συμβολαιακή γεωργία. Οι σπόροι ή τα φυτάρια δίδονται από τη βιομηχανία. Όταν δίδονται σπόροι, ο συμβαλλόμενος αγρότης ετοιμάζει τα φυτά του στις δικές του εγκαταστάσεις. Όταν προσφέρονται έτοιμα φυτάρια, αυτά δίδονται μέσω φυτωριακής επιχείρησης που αναλαμβάνει την παραγωγή τους. Στις εγκαταστάσεις του αγρότη, οι σπόροι στα μέσα του Φεβρουαρίου στρωματώνονται μέσα σε θερμοκήπιο σε τελλάρα- κιβώτια μέσα σε ένα απολυμασμένο εδαφικό ή συνθετικό μίγμα σε διάφορες αναλογίες από έδαφος, τύρφη, άμμο, βερμικουλίτη. Οι σπόροι φυτρώνουν ανάλογα τη θερμοκρασία και σε περίπου 10 με 12 ημέρες βρίσκονται στο στάδιο των δύο φύλλων-κοτυληδόνων. Στο στάδιο αυτό μεταφυτεύονται ατομικά σε μικρά γλαστράκια ή κυρίως σε κύβους εδάφους. Οι διαδικασίες και τεχνικές στρωμάτωσης και μεταφύτευσης σε κύβους χώματος απαιτούν λεπτούς χειρισμούς από έμπειρους εργαζόμενους για να υπάρχει επιτυχία. Ποικιλίες Ο συμβασιούχος καλλιεργητής βιομηχανικής ντομάτας δεν επιλέγει την ποικιλία που θα καλλιεργήσει. Αυτό το κάνει η βιομηχανία μεταποίησης ντομάτας. Όλοι οι σπόροι εισάγονται. Δεν γίνεται στη χώρα σποροπαραγωγή βιομηχανικής ντομάτας. Ορισμένες βιομηχανίες εισάγουν οι ίδιες από το εξωτερικό τους σπόρους και άλλες αγοράζουν από τις εταιρείες σπόρων που εδρεύουν στην Ελλάδα. Σε μερικές περιπτώσεις εισάγονται έτοιμα φυτά από την Ιταλία. Υπόψη ότι για τους σπόρους της βιομηχανικής ντομάτας υπάρχει κοινοτική επιδότηση 50% επί της αξίας αγοράς τους, για τις ομάδες παραγωγών. Υπάρχουν λίγες εγχώριες εταιρείες που διαθέτουν σπόρους βιομηχανικής τομάτας όπως η Άλφα Γεωργικά Εφόδια με τις ποικιλίες Calista, Tasha, Prinaly, η Agris με τις ποικιλίες Frisco, Tenorio, Titano, Rio Grande, η Σπύρου με τις ποικιλίες Zoom, Marutti, Hypill κλπ. Επιλογή ποικιλιών Για την επιλογή των ποικιλιών λαμβάνονται ειδικά χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν να εξασφαλίσουν παραγωγή υψηλής ποιότητας τοματοπολτού, χυμών, κονσερβών και αποφλοιωμένης τομάτας. Τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά βιομηχανικής τομάτας είναι η υψηλή συμπύκνωση ( BRIX ) και χαμηλό pH της πούλπας των καρπών. Ακόμη η ομοιόμορφη ωρίμανση με κόκκινο χρώμα των καρπών χωρίς άγουρα τμήματα, εύκολη απόσπαση του ποδίσκου κατά την ωρίμανση, συνεκτικότητα των ώριμων και υπερώριμων καρπών, ανθεκτικότητα των υπερώριμων καρπών στο σκάσιμο, στη συμπίεση-σύνθλιψη. Επί πλέον οι ποικιλίες βιομηχανικής ντομάτας πρέπει να ...

Πηγή agronews.gr >>>

Χρήστες που ενδιαφέρθηκαν για το παραπάνω βρήκαν χρήσιμα και τα:

Δημιουργία Σελίδας: 03/02/2017