Τι Είναι Τα Υποκατάστατα Γάλακτος: Συλλέξαμε την καλύτερη πηγή για αυτό το θέμα και σας την παραθέτουμε μαζί με άλλες πληροφορίες.

Τι Είναι Τα Υποκατάστατα Γάλακτος

Τα υποκατάστατα γάλακτος, είναι μία λύση που έχει υιοθετηθεί από αρκετούς κτηνοτρόφους προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα των αδύναμων χοιριδίων. Συχνά οι μεγάλες τοκετοομάδες μπορεί να είναι καλή είδηση, αλλά βέβαια έχουν μερίδιο ευθύνης σε προβλήματα που παρουσιάζονται τα τελευταία χρόνια. Σε πολλές περιπτώσεις η χοιρομητέρα δεν παράγει επαρκείς ποσότητες γάλακτος για να υποστηρίξει την τοκετοομάδα, με αποτέλεσμα να υποφέρουν τα αδύναμα χοιρίδια. Η υιοθεσία μπορεί επίσης να παρουσιάσει προβλήματα και μπορεί να προσθέσει χρόνο και κόστος στην εκτροφή των χοιριδίων . Μια λύση που έχει υιοθετηθεί από πολλούς ...

Πηγή agronews.gr >>>

Χρήστες που ενδιαφέρθηκαν για το παραπάνω βρήκαν χρήσιμα και τα:

Δημιουργία Σελίδας: 03/02/2017