Τι Είναι Η Γύρη Στο Μέλι: Συλλέξαμε την καλύτερη πηγή για αυτό το θέμα και σας την παραθέτουμε μαζί με άλλες πληροφορίες.

Τι Είναι Η Γύρη Στο Μέλι

Η γύρη, που είναι φυσικό συστατικό (constituent), ίδιον του μελιού, δεν θα θεωρηθεί συστατικό (ingredient), κατά την έννοια του άρθρου 6 (4) της οδηγίας 2000/13/EC, των προϊόντων που καθορίζονται στο παράρτημα 1 αυτής της οδηγίας». Η επιτροπή φαίνεται να θεωρεί ότι αυτό είναι διαφορετικό από ό, τι ήδη αναφέρεται στην ισχύουσα οδηγία και δείχνει να προτίθεται μ’ αυτόν τον τρόπο να διευκρινίσει την κατάσταση. Αυτή η προσέγγιση δεν έχει νόημα, διότι η παρούσα διατύπωση της οδηγίας περιγράφει ήδη ότι η γύρη είναι φυσικό και αναπόσπαστο συστατικό του μελιού. Στην ελληνική έκδοση της Οδηγίας, στην αιτιολογική σκέψη 6, αναφέρεται: Δεν πρέπει να αφαιρείται η γύρη ή άλλο ειδικό συστατικό του μελιού " και στην παράγραφο 3 του παραρτήματος ΙΙ αναφέρεται επίσης: "δεν επιτρέπεται να αφαιρείται γύρη ή χαρακτηριστικό συστατικό του μελιού…" Η νομοθεσία απαγορεύει την αφαίρεση της γύρης από το μέλι διότι όχι μόνο είναι χαρακτηριστικό συστατικό του μελιού, αλλά με βάση τη γύρη προσδιορίζεται η βοτανική και γεωγραφική προέλευση των περισσότερων τύπων μελιού. Εκεί που φαίνεται πλήρως ο παραλογισμός της πρότασης της Επιτροπής είναι στην αγγλική έκδοση της οδηγίας. Στην αιτιολογική σκέψη 6, αναφέρει: : “No pollen or other individual ingredient of honey is to be removed...” ("Δεν πρέπει να αφαιρείται η γύρη ή άλλο ειδικό συστατικό του μελιού ") και στην παράγραφο 3 του παραρτήματος ΙΙ, αναφέρει: “no pollen or constituent particular to honey may be removed...” ("δεν επιτρέπεται να αφαιρείται γύρη ή χαρακτηριστικό συστατικό του μελιού… Στα αγγλικά οι λέξεις" ingredient "και" constituent "είναι συνώνυμες και ως εκ τούτου χρησιμοποιούνται και οι δύο στην αγγλική διατύπωση της οδηγίας. (Στα ελληνικά τι διαφορά έχει το συστατικό από το συστατικό στοιχείο;). Αφήνοντας την άκρη τις γλωσσολογικές αναλύσεις και μιλώντας επί της ουσίας, είναι σαφές ότι η γύρη είναι φυσικό συστατικό του μελιού ακόμα και για το ΕΔ, η απόφαση του οποίου ώθησε την Επιτροπή να προτείνει την τροποποίηση. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε ότι η γύρη πρέπει να αντιμετωπιστεί ως συστατικό του μελιού, κατά την έννοια του κανονισμού 1829/2003/EC, όχι ότι η γύρη είναι συστατικό. Πρόκειται να αντιμετωπιστεί ως συστατικό μόνο από την άποψη της νομοθεσίας της ΕΕ για τους ΓΤΟ. Κατά συνέπεια, ο κανονισμός για τους ΓΤΟ πρέπει να εφαρμοστεί και για τη γύρη από ΓΤΟ στο μέλι. Αυτή η απόφαση εγγυάται ότι το μέλι και τα προϊόντα της κυψέλης θα επωφεληθούν της ίδιας προστασίας από τους ΓΤΟ όπως και τα άλλα τρόφιμα. Το μέλι που δεν περιέχει ΓΤΟ δεν υπάγεται στην απόφαση του Δικαστηρίου και φυσικά δεν απαιτείται γι’ αυτό καμία επισήμανση ότι περιέχει γύρη! Επισημαίνουμε εδώ το αυτονόητο: Η γύρη είναι πράγματι φυσικό συστατικό του μελιού. Η γενετικά τροποποιημένη γύρη δεν είναι φυσικό συστατικό οποιουδήποτε τροφίμου. Με την τροποποίηση που προτείνει, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύει στο να δημιουργήσει μια εξαίρεση στην απαίτηση για επισήμανση του μελιού. Πράγματι, με το να μη θεωρείται πλέον η γύρη «συστατικό», η Επιτροπή σκοπεύει να τροποποιήσει την αναφορά για τον υπολογισμό του κατώτατου ορίου επισήμανσης την παρουσίας ΓΤΟ (από 0,9%). Αυτός ο υπολογισμός γίνεται συνήθως συστατικό προς συστατικό ή στο σύνολο του προϊόντος όταν αποτελείται από ένα συστατικό. Εάν η γύρη δεν είναι πλέον συστατικό του μελιού, ο προσδιορισμός της ποσότητας θα γίνει σε ολόκληρο το προϊόν και η επισήμανση του μελιού που περιέχει ΓΤΟ δεν θα χρειαστεί ποτέ. Η μη επισήμανση της ύπαρξης ΓΤ γύρης στο μέλι δημιουργεί μια εξαίρεση στην επισήμανση των τροφίμων που ...

Πηγή agronews.gr >>>

Χρήστες που ενδιαφέρθηκαν για το παραπάνω βρήκαν χρήσιμα και τα:

Δημιουργία Σελίδας: 03/02/2017