Τι Είναι Η Γενετικά Τροποποιημένη Γύρη: Συλλέξαμε την καλύτερη πηγή για αυτό το θέμα και σας την παραθέτουμε μαζί με άλλες πληροφορίες.

Τι Είναι Η Γενετικά Τροποποιημένη Γύρη

Η γενετικά τροποποιημένη γύρη δεν είναι φυσικό συστατικό οποιουδήποτε τροφίμου. Με την τροποποίηση που προτείνει, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύει στο να δημιουργήσει μια εξαίρεση στην απαίτηση για επισήμανση του μελιού. Πράγματι, με το να μη θεωρείται πλέον η γύρη «συστατικό», η Επιτροπή σκοπεύει να τροποποιήσει την αναφορά για τον υπολογισμό του κατώτατου ορίου επισήμανσης την παρουσίας ΓΤΟ (από 0,9%). Αυτός ο υπολογισμός γίνεται συνήθως συστατικό προς συστατικό ή στο σύνολο του προϊόντος όταν αποτελείται από ένα συστατικό. Εάν η γύρη δεν είναι πλέον συστατικό του μελιού, ο προσδιορισμός της ποσότητας θα γίνει σε ολόκληρο το προϊόν και η επισήμανση του μελιού που περιέχει ΓΤΟ δεν θα χρειαστεί ποτέ. Η μη επισήμανση της ύπαρξης ΓΤ γύρης στο μέλι δημιουργεί μια εξαίρεση στην επισήμανση των τροφίμων που περιέχουν ΓΤΟ. Αυτό θα οδηγήσει σε μια κατάσταση να θεωρείται το μέλι ύποπτο παρουσίας ΓΤΟ. Οι Έλληνες και οι Ευρωπαίοι γενικά καταναλωτές δεν θέλουν ΓΤΟ στο μέλι. Το μέλι είναι ένα φυσικό και υγιές προϊόν, και πρέπει να παραμείνει έτσι. Συμπερασματικά: Ο κύριος σκοπός της προτεινόμενης τροποποίησης είναι να παράσχει μια τεχνική εξαίρεση στην απαίτηση επισήμανσης την περιεκτικότητας του μελιού σε ΓΤΟ και έτσι να αποφύγει την προστασία της μελισσοκομίας ενάντια στη ρύπανση από ΓΤΟ. Οι αγρότες, οι μελισσοκόμοι και οι καταναλωτές θα παραμείνουν ανυπεράσπιστοι και νομικά ανοχύρωτοι απέναντι στις καλλιέργειες ΓΤΟ και την απελευθέρωση του γενετικού τους υλικού του στο περιβάλλον κατά ανεξέλεγκτο τρόπο. Τελικά είναι σαφές πως, αντίθετα προς αυτό που προτείνει, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν λύνει το πρόβλημα των ΓΤΟ στη μελισσοκομία, δεδομένου ότι αποφεύγει την προστασία της μελισσοκομίας από τους ΓΤΟ και δεδομένου ότι το μέλι είναι ένα από τα προϊόντα της με σημαντική πιθανότητα ρύπανσης από ΓΤΟ. Λύνει όμως το πρόβλημα που αποτελεί η μελισσοκομία για τους παραγωγούς ΓΤΟ. Οι μελισσοκόμοι επομένως αντιτίθενται σε αυτήν την τροποποίηση και απαιτούν η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου να εφαρμοστεί πλήρως, και στο τμήμα της «έγκριση γύρης από τους ΓΤΟ» και στο τμήμα της «επισήμανση παρουσίας ΓΤΟ». Η κατάλληλη επισήμανση επιτρέπει να έχει επιλογή ο καταναλωτής και επιβάλλει την καθιέρωση των προστατευτικών κανόνων συνύπαρξης για τη μελισσοκομία και την υγεία των μελισσών. Απαιτούμε εκτός από την αυστηρή αξιολόγηση κινδύνου των ΓΤΟ στα μελίσσια, συμπεριλαμβανομένου του γόνου, των βασιλισσών και των χειμερινών μελισσών, και τη δημοσιοποίηση όλων των πρωτοκόλλων αξιολόγησης ΓΤΟ και των αποτελεσμάτων. Επιπλέον, εκμεταλλευόμενη την κατάσταση, η ΕΕ επιχειρεί να διεκδικήσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να τροποποιεί τα παραρτήματα της οδηγίας 2001/110/ΕΚ τα οποία, όπως είναι προφανές για όλους, περιέχουν ουσιώδη στοιχεία της παρούσας οδηγίας και δεν μπορούν να τροποποιηθούν μέσω νομοθετημάτων κατ’ εξουσιοδότηση. Θεωρούμε αξιοσημείωτο ότι ούτε η DG AGRI ούτε η Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρόκειται να λάβουν επίσημα μέρος στην τροποποίηση της οδηγίας που ρυθμίζει ένα αγροτικό προϊόν και, ως εκ τούτου, εμπίπτει στην δικαιοδοσία τους. Τι θα συνέβαινε εάν αύριο η Επιτροπή αποφάσιζε από μόνη της να ευθυγραμμιστεί με διεθνή πρότυπα, λιγότερο απαιτητικά; Τα διεθνή πρότυπα εξελίσσονται μέσω της πίεσης του εμπορίου και της βιομηχανίας τροφίμων. Οι μελισσοκόμοι φοβούνται ότι η Επιτροπή με αυτό τον τρόπο διακυβεύει το αποτέλεσμα μακροχρόνιων διαπραγματεύσεων που εξασφαλίζουν στους καταναλωτές ένα φυσικό και υγιεινό προϊόν. Αυτά τα παραρτήματα εξασφαλίζουν την ποιότητα του μελιού και την προστασία των συμφερόντων των Ευρωπαίων μελισσοκόμων. Συνεπώς το σύνολο των Ευρωπαίων μελισσοκόμων, αρνείται ρητά την δυνατότητα της Επιτροπής να τροποποιεί τα παραρτήματα της οδηγίας, μέσω κατ 'εξουσιοδότηση πράξεων, επειδή περιέχουν ουσιώδη στοιχεία της οδηγίας. Για όλους τους παραπάνω λόγους, η ΟΜΣΕ θεωρεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, που επέδειξαν πρόσφατα τη ρητή υποστήριξή τους στον τομέα της μελισσοκομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ψήφισμα του ΕΚ στις 25/11/2010 με θέμα: «Η κατάσταση στον τομέα της μελισσοκομίας» και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 17/05/2011, στην ανακοίνωση για την υγεία των μελισσών), πρέπει να ζητήσουν από την Επιτροπή να αποσύρει την πρόταση αυτή που στερείται νοήματος και να εργαστούν για πραγματικές λύσεις για την προβληματική σχέση που έχει διαμορφωθεί μεταξύ της μελισσοκομίας και των καλλιεργειών ΓΤΟ»....

Πηγή agronews.gr >>>

Χρήστες που ενδιαφέρθηκαν για το παραπάνω βρήκαν χρήσιμα και τα:

Δημιουργία Σελίδας: 03/02/2017