Ποιά Είναι Η Ερπετοπανίδα Της Παραλίμνης: Συλλέξαμε την καλύτερη πηγή για αυτό το θέμα και σας την παραθέτουμε μαζί με άλλες πληροφορίες.

Ποιά Είναι Η Ερπετοπανίδα Της Παραλίμνης

Η ερπετοπανίδα της Παραλίμνης είναι ιδιαίτερα πλούσια. Αν περπατήσετε στις όχθες της λίμνης θα συναντήσετε εύκολα πολλά είδη. Από αμφίβια συναντά κανείς πρασινόφρυνους, κοινούς φρύνους, βαλκανοβάτραχους, γραικοβάτραχους και δεντροβάτραχους. Στα νερά της ζούνε ποταμοχελώνες και βαλτοχελώνες, ενώ στις γύρω πλαγιές ζούνε μεσογειακές χελώνες και κρασπεδοχελώνες. Η ερπετοπανίδα συμπληρώνεται από σαύρες, όπως αβλέφαρους, λιακόνια, τρανόσαυρες, σιλιβούτια και από πολλά είδη φιδιών, όπως νερόφιδα, λιμνόφιδα, σαπίτες, δεντρογαλιές, λαφιάτες, αγιόφιδα, σπιτόφιδα και οχιές. Από τα θηλαστικά ξεχωρίζει η περιστασιακή παρουσία της βίδρας, ενώ πιο κοινά είναι οι αλεπούδες, οι ασβοί, τα πετροκούναβα, οι νυφίτσες και οι σκαντζόχοιροι. Η ιχθυοπανίδα περιλαμβάνει 10 είδη ψαριών μερικά από τα οποία είναι εξαιρετικά σπάνια και ενδημικά της περιοχής, όπως η καλαμίθρα (Scardinius graecus), το σκαρούνι (Luciobarbus graecus), η χιροκόβα (Rutilus ylikiensis), το αττικόψαρο (Pelasgus marathonicus) και η πασκοβίζα (Telestes beoticus). Άλλα είδη είναι το χέλι (Anguilla anguilla), το γριβάδι (Cyprinus carpio), το γλανίδι (Silurus aristotelis) και τα ξενικά, χορτοφάγος κυπρίνος (Ctenopharyngodon idella), ασημοκυπρίνος (Hypophthalmichthys molitrix) και μαρμαροκυπρίνος (Hypophthalmichthys nobilis). Η Παραλίμνη υποφέρει από την άντληση των υδάτων της για το πότισμα των καλλιεργειών και από τον εμπλουτισμό της από χημικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται από τους αγρότες. Από το 1991 έως το 1996 είχε αποξηρανθεί τελείως, ενώ κάθε χρόνο τα χωράφια με τα μπαμπάκια και τα αμπέλια κερδίζουν περισσότερο έδαφος. Με πληροφορίες από το Βίντεο:...

Πηγή news247.gr >>>

Χρήστες που ενδιαφέρθηκαν για το παραπάνω βρήκαν χρήσιμα και τα:

Δημιουργία Σελίδας: 09/01/2017