Τι Είναι Ο Καρκίνος Της Κύστης: Συλλέξαμε την καλύτερη πηγή για αυτό το θέμα και σας την παραθέτουμε μαζί με άλλες πληροφορίες.

Τι Είναι Ο Καρκίνος Της Κύστης

Ο καρκίνος της κύστης είναι ένας επιθετικός καρκίνος, που έχει την τάση να υποτροπιάζει ή / και να εξελίσσεται. Για το λόγο αυτό η πρώιμη διάγνωση και η έγκαιρη θεραπεία έχουν αποφασιστική σημασία. Αίτια – Προδιαθεσικοί παράγοντες καρκίνου ουροδόχου κύστης Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που συνδέονται με την ανάπτυξη του καρκίνου της κύστης. Το κάπνισμα είναι ο σημαντικότερος προδιαθεσικός παράγοντας, καθώς οι καπνιστές έχουν τριπλάσιο κίνδυνο ανάπτυξης της νόσου σε σχέση με τους μη καπνιστές. Έχει επίσης παρατηρηθεί ότι η σχέση αυτή είναι δοσοεξαρτώμενη. Έχει βρεθεί συσχέτιση του καρκίνου της κύστης με ορισμένα επαγγέλματα, κατά τα οποία υπάρχει επαγγελματική έκθεση σε καρκινογόνες ουσίες, όπως οι αρωματικές αμίνες. Οι ουσίες αυτές χρησιμοποιούνται συχνά σε βιομηχανίες που επεξεργάζονται χημικά, χρώματα, πίσσα, ελαστικά, εκτυπωτικά, πετρελαιοειδή και δέρματα. Άλλοι προδιαθεσικοί παράγοντες είναι η χρόνια φλεγμονή, η λήψη κυκλοφωσφαμίδης και η σχιστοσωμίαση. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τους παράγοντες κινδύνου, γιατί έτσι μπορούμε να λάβουμε τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα, όπως π.χ. αλλαγή των συνθηκών υγιεινής ή στενή παρακολούθηση, για την μείωση του κινδύνου ανάπτυξης καρκίνου στην ουροδόχο κύστη. Συμπτώματα καρκίνου ουροδόχου κύστης Η αιματουρία αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό σύμπτωμα της νόσου και είναι συνήθως ανώδυνη. Μπορεί να είναι μακροσκοπική, όταν τα ούρα είναι εμφανώς κόκκινα, ή μικροσκοπική, όταν η παρουσία του αίματος ...

Πηγή iator.gr >>>

Χρήστες που ενδιαφέρθηκαν για το παραπάνω βρήκαν χρήσιμα και τα:

Δημιουργία Σελίδας: 12/01/2017