Τι Είναι Τα Microrna Μικρό Ριβονουκλεϊκό Οξέα: Συλλέξαμε την καλύτερη πηγή για αυτό το θέμα και σας την παραθέτουμε μαζί με άλλες πληροφορίες.

Τι Είναι Τα Microrna Μικρό Ριβονουκλεϊκό Οξέα

Τα microRNA (μικρό-ριβονουκλεϊκό οξέα) είναι μικρά μονής δέσμης τμήματα του γενετικού υλικού που πιστεύεται ότι ελέγχουν την γονιδιακή έκφραση και μπορεί να προκαλέσουν ή μπλοκάρουν την έκφραση σχετικών με τον καρκίνο γονιδίων. Σε έρευνα που διενήργησαν οι Αμερικανοί επιστήμονες με επικεφαλής τον Δρ Σοχάι Ταβαζόιε με στόχο τον εντοπισμό ρυθμιστών της καρκινικής μετάστασης, βρήκαν μια ομάδα microRNA για τα οποία η έκφραση έχει χαθεί καθώς τα ανθρώπινα καρκινικά κύτταρα του μαστού αναπτύσσουν την δυνατότητα της μετάστασης. Σε εργαστηριακά τεστ που πραγματοποίησαν η έκφραση αυτών των microRNA αποκαταστάθηκε, και οδήγησε σε καταστολή της πνευμονικής και οστικής μετάστασης όταν προστέθηκαν κακοήθη καρκινικά κύτταρα του μαστού. Σε άλλη μελέτη, οι επιστήμονες καλλιέργησαν ανθρώπινους καρκινικούς όγκους του μαστού σε ποντίκια. Η αποκατάσταση ενός microRNA (του miR-126) μείωσε τη συνολική καρκινική ανάπτυξη του όγκου και τον αναδιπλασιασμό και η αποκατάσταση ενός ακόμη microRNA (του miR-335) ανέστειλε την εξάπλωση του καρκίνου. Οι επιστήμονες παρατήρησαν επίσης ότι η έκφραση του miR-126 και του miR-335 χάθηκε στην πλειοψηφία των πρωτοπαθών καρκινικών όγκων του μαστού από τις γυναίκες που είχαν υποτροπιάσει και η ...

Πηγή iator.gr >>>

Χρήστες που ενδιαφέρθηκαν για το παραπάνω βρήκαν χρήσιμα και τα:

Δημιουργία Σελίδας: 03/02/2017