Ποιές Είναι Οι Συχνότερα Εμφανιζόμενες Λοιμώξεις: Συλλέξαμε την καλύτερη πηγή για αυτό το θέμα και σας την παραθέτουμε μαζί με άλλες πληροφορίες.

Ποιές Είναι Οι Συχνότερα Εμφανιζόμενες Λοιμώξεις

Οι συχνότερα εμφανιζόμενες λοιμώξεις είναι οι μικροβιαιμίες (34,8%) και οι πνευμονίες (29,8%) και ακολουθούν οι ουρολοιμώξεις (21%) και οι λοιμώξεις χειρουργικού πεδίου (14,4%). Ο συχνότερος τύπος πνευμονίας που καταγράφεται είναι η πνευμονία σχετιζόμενη με τον αναπνευστήρα (73,9%). Πολλοί από τους ασθενείς αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο του θανάτου. Η θνησιμότητα, 28 μέρες μετά την πρώτη θετική καλλιέργεια, ανέρχεται σε 35,7%. Η υψηλότερη θνητότητα καταγράφεται μεταξύ των περιπτώσεων πνευμονίας και μικροβιαιμίας (44,9% και 40% αντίστοιχα). Στις μονάδες εντατικής θεραπείας, η θνησιμότητα από τις λοιμώξεις καταγράφεται στο 43,6%, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για τον παθολογικό και τον χειρουργικό τομέα είναι 30,2% και 19,5% αντίστοιχα. Οι ειδικοί του ΚΕΕΛΠΝΟ χαρακτηρίζουν τις νοσοκομειακές λοιμώξεις ως ένα μείζον πρόβλημα Δημόσιας Υγείας. Η σύγχρονη ιατρονοσηλευτική φροντίδα -σημειώνουν- επιβάλλει συχνά τη χρήση παρεμβατικών τεχνικών για την αντιμετώπιση ιδιαίτερα των βαρέως πασχόντων ασθενών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τον κίνδυνο εμφάνισης λοιμώξεων συνδεόμενων με αυτές, όπως μικροβιαιμία σχετιζόμενη με κεντρικούς αγγειακούς καθετήρες, ουρολοίμωξη σχετιζόμενη με ουροκαθετήρες και πνευμονία σχετιζόμενη με τον αναπνευστήρα. Οι συνηθέστερες νοσοκομειακές λοιμώξεις είναι αυτές του ουροποιητικού συστήματος, του ανώτερου και του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος, του χειρουργικού πεδίου, του αίματος (βακτηριαιμίες), του δέρματος και των μαλακών μορίων. Προειδοποίηση Οι λοιμωξιολόγοι έχουν προειδοποιήσει πως την τελευταία δεκαετία στα ελληνικά νοσοκομεία καταγράφονται συνεχώς αυξανόμενα επίπεδα της μικροβιακής αντοχής και εμφάνιση νοσοκομειακών λοιμώξεων από πολυανθεκτικούς Gram-αρνη-τικούς μικροοργανισμούς. Η αυξημένη επίπτωση των λοιμώξεων που οφείλονται σε αυτά συνιστά ένα δυσεπίλυτο καθημερινό πρόβλημα των κλινικών ιατρών που επιβάλλει την άμεση εφαρμογή μέτρων ελέγχου λοιμώξεων. Πηγή: ...

Πηγή e-thessalia.gr >>>

Χρήστες που ενδιαφέρθηκαν για το παραπάνω βρήκαν χρήσιμα και τα:

Δημιουργία Σελίδας: 02/01/2017