Τι Είναι Η Ανδρική Υπογονιμότητα: Συλλέξαμε την καλύτερη πηγή για αυτό το θέμα και σας την παραθέτουμε μαζί με άλλες πληροφορίες.

Τι Είναι Η Ανδρική Υπογονιμότητα

Η ανδρική υπογονιμότητα είναι ένα παλαιό προσωπικό πρόβλημα που στις μέρες μας έχει εξελιχθεί σε ένα έντονο κοινωνικό πρόβλημα. Τα αίτια της ανδρικής υπογονιμότητας, διακρίνονται σε αυτά που προκαλούν διαταραχές της υποθαλαμικής και υποφυσιακής λειτουργίας που ελέγχουν τον όρχι (προ-ορχικά αίτια), σε διαταραχές της λειτουργίας των όρχεων (ορχικά αίτια) και σε ανωμαλίες της εκφορητικής οδού του σπέρματος και της εκσπερμάτισης. Σε κάθε περίπτωση το υπογόνιμο ζευγάρι πρέπει να εκτιμάται συλλογικά. Η συνεισφορά του Ουρολόγου-Ανδρολόγου που ασχολείται με την ανδρική υπογονιμότητα, οφείλει να είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με εκείνη του γυναικολόγου (εξειδικευμένου σε θέματα γυναικείας υπογονιμότητας), αλλά και του ενδοκρινολόγου, όπου αυτό απαιτείται. Με αυτό τον τρόπο το ζευγάρι μπορεί να ελπίζει στα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα και σε μία γρήγορη σύλληψη. Η ανδρολογία, αν και σχετικά νέο αντικείμενο, προσφέρει σήμερα σημαντικό αριθμό θεραπευτικών επιλογών για τον άνδρα που αντιμετωπίζει προβλήματα γονιμότητας. Η βαρύτητα της ανδρικής υπογονιμότητας κρίνεται καθοριστικής σημασίας για την επιλογή της καταλληλότερης μεθόδου αντιμετώπισής της που μπορεί να είναι φαρμακευτική (ορμονική ή μη) ή χειρουργική. Ο στόχος της θεραπευτική προσέγγισης του υπογόνιμου άνδρα είναι να βοηθήσει το ζευγάρι στην επίτευξη φυσιολογικής σύλληψης και εγκυμοσύνης και όπου αυτό δεν είναι εφικτό, να προετοιμάσει το ζευγάρι για τη χρήση λιγότερο επεμβατικών μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και να βελτιώσει το ποσοστό επιτυχίας των μεθόδων αυτών. Ωστόσο και στην ανδρολογία ισχύει ο χρυσός κανόνας της σωστής ενημέρωσης και της πρόληψης....

Πηγή pliroforiodotis.gr >>>

Χρήστες που ενδιαφέρθηκαν για το παραπάνω βρήκαν χρήσιμα και τα:

Δημιουργία Σελίδας: 02/01/2017