Τι Είναι Η Σεκουκινουμάμπη: Συλλέξαμε την καλύτερη πηγή για αυτό το θέμα και σας την παραθέτουμε μαζί με άλλες πληροφορίες.

Τι Είναι Η Σεκουκινουμάμπη

Η σεκουκινουμάμπη είναι ένα πλήρως ανθρώπινο μονοκλωνικό αντίσωμα που εξουδετερώνει επιλεκτικά την IL-17A. Σύμφωνα με έρευνες, η IL-17A μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διεργασία της ανοσοαπόκρισης του οργανισμού στην ψωρίαση, την αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα (AS) και την ψωριασική αρθρίτιδα (PsA). Η σεκουκινουμάμπη είναι εγκεκριμένη σε περισσότερες από 65 χώρες για τη θεραπεία της μέτριας έως σοβαρής ψωρίασης κατά πλάκας, περιλαμβάνοντας τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ιαπωνία, την Ελβετία, την Αυστραλία, τις ΗΠΑ και τον Καναδά. Στην Ευρώπη, η σεκουκινουμάμπη είναι εγκεκριμένη ως συστηματική θεραπεία πρώτης γραμμής για τη μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση σε ενήλικες ασθενείς. Στις ΗΠΑ, η σεκουκινουμάμπη είναι εγκεκριμένη ως θεραπεία της μέτριας έως σοβαρής ψωρίασης κατά πλάκας σε ενήλικες ασθενείς που είναι υποψήφιοι για συστηματκή θεραπεία ή φωτοθεραπεία. Επιπλέον, η σεκουκινουμάμπη είναι ο πρώτος αναστολέας IL-17A που έχει εγκριθεί σε περισσότερες από 50 χώρες για τη θεραπεία της ενεργού AS και PsA, περιλαμβάνοντας τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις ΗΠΑ. Επιπλέον, η σεκουκινουμάμπη είναι εγκεκριμένη για τη θεραπεία της PsA και της φλυκταινώδους ψωρίασης στην Ιαπωνία. Περισσότεροι από 10.000 ασθενείς έχουν λάβει θεραπεία με σεκουκινουμάμπη στο πλαίσιο κλινικών δοκιμών για πληθώρα ενδείξεων, ενώ έχει χορηγηθεί σε περισσότερους από 50.000 ασθενείς μετά την έγκρισή της. Η μελέτη A2304E1 είναι μια πολυκεντρική, ανοιχτή, διπλά τυφλή μελέτη που αποτελεί 4ετή επέκταση της πιλοτικής μελέτης Φάσης ΙΙΙ SCULPTURE. Στη μελέτη SCULPTURE, ασθενείς με ανταπόκριση PASI 75 κατά την Εβδομάδα 12 τυχαιοποιήθηκαν σε διπλά τυφλή θεραπεία συντήρησης με σεκουκινουμάμπη 300 mg ή 150 mg, η οποία χορηγήθηκε είτε σε δοσολογικό σχήμα 4 εβδομάδων με σταθερά διαστήματα είτε σε δοσολογικό σχήμα επανάληψης της θεραπείας ανάλογα με τις ανάγκες-μη σταθερών διαστημάτων. Το ίδιο θεραπευτικό σχήμα εφαρμόστηκε σε 642 ασθενείς που ολοκλήρωσαν τις 52 εβδομάδες θεραπείας και κατόπιν συνέχισαν στην επέκταση. Ο πρωταρχικός στόχος αυτής της μελέτης επέκτασης ήταν η αξιολόγηση της μακροπρόθεσμης ασφάλειας και ανεκτικότητας της σεκουκινουμάμπης σε ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας. Στις μετρήσεις της αποτελεσματικότητας περιλαμβάνονταν η αναλογία των ασθενών στους οποίους επετεύχθη PASI 75, PASI 90 και PASI 100. Η μελέτη CLEAR (σύγκριση για την αξιολόγηση της μακροπρόθεσμης αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας και της ανεκτικότητας της σεκουκινουμάμπης έναντι της ουστεκινουμάμπης) είναι μια πολυκεντρική, παράλληλων ομάδων, διπλά τυφλή μελέτη της σεκουκινουμάμπης (n=335) έναντι της ουστεκινουμάμπης (ν=336) για τη σύγκριση της αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας και της ανεκτικότητας σε ενήλικες με μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας. Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν και έλαβαν είτε σεκουκινουμάμπη (300 mg) με υποδόρια ένεση κατά την έναρξη και κατά τις Εβδομάδες 1, 2 και 3 και στη συνέχεια κάθε 4 εβδομάδες από την Εβδομάδα 4, είτε ουστεκινουμάμπη (στη δοσολογία που αναφέρεται στην ένδειξη του φαρμάκου). Η σεκουκινουμάμπη πέτυχε τον πρωταρχικό στόχο της ανωτερότητας κατά PASI 90 ανταπόκρισης, την Εβδομάδα 16. Η ανταπόκριση PASI 90 κατά την εβδομάδα 52 αποτέλεσε δευτερεύον καταληκτικό σημείο της εν λόγω μελέτης. Οι ανταποκρίσεις PASI 100 και PRO (συμπεριλαμβανομένων των ανταποκρίσεων DLQI) στις 52 εβδομάδες αποτελούν διερευνητικά καταληκτικά σημεία2. Η ψωρίαση είναι μια κοινή, μη μεταδοτική, αυτοάνοση ...

Πηγή thessalonikipressonline.gr >>>

Χρήστες που ενδιαφέρθηκαν για το παραπάνω βρήκαν χρήσιμα και τα:

Δημιουργία Σελίδας: 02/01/2017