Τι Είναι Η Υπερθερμία Ογκοθερμία: Συλλέξαμε την καλύτερη πηγή για αυτό το θέμα και σας την παραθέτουμε μαζί με άλλες πληροφορίες.

Τι Είναι Η Υπερθερμία Ογκοθερμία

Η Υπερθερμία – Ογκοθερμία, παρ΄ ότι είναι επίσημη και διεθνώς αναγνωρισμένη ακτινοθεραπευτική ιατρική πράξη, εγκεκριμένη από το ΚΕΣΥ, δεν είναι ακόμη πολύ διαδεδομένη στη χώρα μας. Πώς χρησιμοποιείται η υπερθερμία – ογκοθερμία ως αντικαρκινική θεραπεία Η Ογκοθερμία είναι συμπληρωματική θεραπεία, και γι΄αυτό χρησιμοποιείται σχεδόν πάντα σε συνδυασμό με Ακτινοθεραπεία ή/και Χημειοθεραπεία, ανάλογα με την περίπτωση (1, 3). Η Ογκοθερμία ευαισθητοποιεί τα καρκινικά κύτταρα στην ακτινοβολία, ή βλάπτει άλλα κύτταρα, τα οποία είναι ακτινοάντοχα. Οταν οι δύο αυτές θεραπείες δίδονται σε συνδυασμό, καλό είναι να απέχουν μεταξύ τους 1-3 ώρες. Η Ογκοθερμία ένισχύει επίσης την δράση των χημειοθεραπευτικών φαρμάκων. Οταν γίνεται συνδυασμός, καλό είναι η Ογκοθερμία να ακολουθεί τη Χημειοθεραπεία μέσα στο επόμενο 12ωρο. Η συνδυασμένη εφαρμογή Ογκοθερμίας και Χημειο- Ακτινοθεραπείας έχει μελετηθή εκτενώς σε περιπτώσεις καρκίνου διαφόρων οργάνων και περιοχών, περιλαμβανομένων των εξής (1, 3–7): σαρκωμάτων, μελανωμάτων, καρκίνων κεφαλής & τραχήλου, εγκεφάλου, πνεύμονος, οισοφάγου, μαστού, ουροδόχου κύστεως, ορθού, ήπατος, σκωληκοειδούς αποφύσεως, τραχήλου μήτρας, και περιτοναίου (μεσοθηλίωμα) Πολλές από αυτές τις μελέτες έδειξαν σημαντική μείωση του μεγέθους των όγκων, όταν η υπερθερμία ή ογκοθερμία συμπλήρωνε τη βασική θεραπεία (1, 3, 6, 7). Η αύξηση της επιβίωσης τεκμηριώθηκε σε μέρος από αυτές τις μελέτες (3, 5, 7). Επίδραση της θερμοθεραπείας στο ανοσοποιητικό σύστημα Το ανοσοποιητικό σύστημα εμφανίζει την μέγιστη δραστηριότητα των διαφόρων υποσυστημάτων του σε συνθήκες θερμοκρασίας υψηλότερης από την συνήθη φυσιολογική. Η κατάσταση αυτή λέγεται πυρετός. Ολες οι μορφές θερμοπθεραπείας, περιοχικές και ολοσωματικές, δημιουργούν κάποιο είδος τεχνητού πυρετού, ...

Πηγή iator.gr >>>

Χρήστες που ενδιαφέρθηκαν για το παραπάνω βρήκαν χρήσιμα και τα:

Δημιουργία Σελίδας: 05/01/2017