Ποιό Είναι Το Πρωτεϊνικό Περιεχόμενο Της Λέμφου: Συλλέξαμε την καλύτερη πηγή για αυτό το θέμα και σας την παραθέτουμε μαζί με άλλες πληροφορίες.

Ποιό Είναι Το Πρωτεϊνικό Περιεχόμενο Της Λέμφου

Το πρωτεϊνικό περιεχόμενο της λέμφου είναι χαμηλότερο από εκείνο του πλάσματος, η οσμωτική πίεση ελάχιστα υψηλότερη και το ιξώδες ελάχιστα μικρότερο. Το ειδικό βάρος της κυμαίνεται από 1,016 έως 1,023.Η λέμφος αποτελείται κυρίως από ύδωρ, και περιέχει αλβουμίνη, σφαιρίνες, άλατα, ουρία, ουδέτερα λίπη και γλυκόζη. Τα κύτταρά της είναι κυρίως λεμφοκύτταρα και μονοκύτταρα που δημιουργούνται στους λεμφαδένες και στα λεμφοζίδια.Τα λεμφικά τριχοειδή, τα οποία εντοπίζονται στους περισσότερους ιστικούς χώρους, συλλέγουν ιστικό υγρό, το οποίο καλείται τότε λέμφος. Η λέμφος από to κατώτερο τμήμα του σώματος ρέει στη χυλοφόρο δεξαμενή στην κοιλιακή χώρα και συνεχίζει προς τα άνω μέσω του θωρακικού πόρου, όπου εκβάλλουν τα μεσοπλεύρια λεμφαγγεία, ο αριστερός υποκλείδιος κορμός από το αριστερό χέρι και ο αριστερός σφαγιτιδικός κορμός από την αριστερή πλευρά της κεφαλής. Ο θωρακικός πόρος παροχετεύει τη ...

Πηγή iatronet.gr >>>

Χρήστες που ενδιαφέρθηκαν για το παραπάνω βρήκαν χρήσιμα και τα:

Δημιουργία Σελίδας: 23/01/2017