Τι Είναι Ο Συνδυασμός Famtx: Συλλέξαμε την καλύτερη πηγή για αυτό το θέμα και σας την παραθέτουμε μαζί με άλλες πληροφορίες.

Τι Είναι Ο Συνδυασμός Famtx

Ο συνδυασμός FAMTX είναι λιγότερο τοξικός από το EAP. Το ECF παρουσιάζει καλύτερη ανταπόκριση και μέση επιβίωση από ότι το FAMTX. Η πακλιταξέλη ως μονοθεραπεία παρουσιάζει ανταποκρίσεις στο 32%. Σε συνδυασμό με την 5-φθοριουρακίλη παρουσιάζει αντικειμενικές ανταποκρίσεις στο 65% και βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. Η δοσιταξέλη μόνη της ή σε συνδυασμό με πλατίνα είναι αποτελεσματική με μέση συνολική επιβίωση 8.6 μήνες. Η καμτοθεκίνη (ένας νεώτερος αναστολέας της τοποϊσομεράσης – Ι) έδειξε ενθαρρυντικά αποτελέσματα χορηγούμενη σε δόσεις 350mg/m2 σε κύκλο 3 εβδομάδων. Νεώτερα φάρμακα όπως το S-1 (ανάλογο της φθοριοποιημένης πυριμιδίνης) χορηγούμενο per os σε δόσεις 35mg/m2 για 28 ημέρες σε κύκλο 5 εβδομάδων εμφανίζει ανταποκρίσεις στο 32%. Παρόμοια μελέτη από την Ιαπωνία αναφέρει αντικειμενικές ανταποκρίσεις 44% σαν πρώτης γραμμής θεραπεία και 16% σαν 2ης γραμμής θεραπεία με μέση επιβίωση τους 13 μήνες και ετήσια ή διετή επιβίωση στο 53% και 14% αντίστοιχα. Το Atofloting (ATFu) (ένα νεώτερο παράγωγο της 5-φθοριουρακίλης) δοκιμάστηκε σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο στομάχου με ανταποκρίσεις στο 17%. Το Nimesulide βρέθηκε ότι αναστέλλει την κυκλοοξυγενάση-2 (Cox-2) και επιδρά στην αναστολή του πολλαπλασιασμού της καρκινικής σειράς SGC7791 (από αδενοκαρκίνωμα στομάχου) ελαττώνοντας τον PGE2 και επιτείνοντας την απόπτωση. Το pemetrexed, μια καινούργια γεννιά αντιφυλλικών αντιμεταβολιτών, εμφανίζει ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Τα νεώτερα φάρμακα χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης σε μελέτες φάσης ΙΙΙ έναντι των κλασσικών συνδυασμών (FAMTX, ECF, PELF, ταξανών, κα) για να δούμε αν όντως προσφέρουν όφελος στην επιβίωση ή και στην ποιότητα ζωής ασθενών με προχωρημένο καρκίνο του στομάχου. Key words: καρκίνος στομάχου, νεότερα φάρμακα. Εισαγωγή Παγκοσμίως ο καρκίνος του στομάχου είναι ο συχνότερος καρκίνος μετά τον καρκίνο του πνεύμονα. Σύμφωνα με τα στατιστικά ...

Πηγή iator.gr >>>

Χρήστες που ενδιαφέρθηκαν για το παραπάνω βρήκαν χρήσιμα και τα:

Δημιουργία Σελίδας: 03/02/2017