Τι Είναι Τα Αντιπυρηνικά Αντισώματα: Συλλέξαμε την καλύτερη πηγή για αυτό το θέμα και σας την παραθέτουμε μαζί με άλλες πληροφορίες.

Τι Είναι Τα Αντιπυρηνικά Αντισώματα

Τα αντιπυρηνικά αντισώματα είναι : Αντι – DNA αντισώματα . Διακρίνονται σε αντι – ss DNA (έναντι απλής έλικας DNA) και αντι – ds DNA (έναντι διπλής έλικας DNA). Τα αντισώματα αυτά θεωρούνται ότι παίζουν ενεργό ρόλο στην παθογένεια του συστηματικού ερυθηματώδους λύκου. Αντισώματα έναντι ιστονών . Υπάρχουν πέντε τάξεις ιστονών Η1, Η2Α, Η2Β, Η3 και Η4. Βρίσκονται κυρίως στο φαρμακευτικό λύκο σε ποσοστό 95-100%. Στον ιδιοπαθή ερυθηματώδη λύκο αναπτύσσονται αντισώματα έναντι των ιστονών Η1 και Η2Β και του συμπλέγματος Η2Α – Η2Β στο 35-80% των περιπτώσεων. Αντίθετα στον φαρμακευτικό λύκο αναπτύσσονται αντισώματα έναντι των ιστονών Η2Α – Η2Β ή έναντι των ιστονών Η2Α και Η3. Αντισώματα έναντι του αντιγόνου Sm . Αποτελεί δείκτη του συστηματικού ερυθηματώδους λύκου (ανιχνεύεται στο 20-30% των περιπτώσεων). Αντισώματα έναντι των μη ιστονικών πυρηνικών πρωτεϊνών nRNP. Αναπτύσσονται σε πολλά νοσήματα όπως ΣΕΛ, σκληρόδερμα, και σύνδρομο Sjögren. Αντισώματα έναντι των SSA/Ro ή SSA και SSB/La ή SSB. Τα SSA/Ro και SSB/La αναπτύσσονται μαζί και συσχετίζονται με πολλές νόσους του συνδετικού ιστού όπως ο ΣΕΛ και το σύνδρομο Sjögren. Αντισώματα έναντι του Scl-70. Η Scl-70 είναι μια βασική μη ιστονική πυρηνική πρωτεΐνη. Αναπτύσσονται στο διάχυτο σκληρόδερμα και στη νόσο Raynaud. Αντισώματα έναντι του κεντρομεριδίου – ACA. Χρησιμοποιούνται στη διάγνωση του συνδρόμου CREST, μιας μορφής σκληροδέρματος. Αντισώματα κατά του αντιγόνου Jo-1. Εμφανίζονται στην πολυμυοσίτιδα σε ποσοστό περίπου 30%....

Πηγή healthyliving.gr >>>

Χρήστες που ενδιαφέρθηκαν για το παραπάνω βρήκαν χρήσιμα και τα:

Δημιουργία Σελίδας: 03/02/2017