Τι Είναι Το Θετικό Σήμα Από Το Πνευμονογαστρικό Νεύρο: Συλλέξαμε την καλύτερη πηγή για αυτό το θέμα και σας την παραθέτουμε μαζί με άλλες πληροφορίες.

Τι Είναι Το Θετικό Σήμα Από Το Πνευμονογαστρικό Νεύρο

Το θετικό σήμα από το πνευμονογαστρικό νεύρο είναι αδιάσειστη απόδειξη της καλής λειτουργίας του σύστοιχου παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου. Η διεγχειρητική παρακολούθηση είναι απαραίτητη σε όλες τις επεμβάσεις, ειδικότερα στις επανεπεμβάσεις. Σε πρώτες επεμβάσεις μπορεί να προφυλάξει το νεύρο στις περιπτώσεις της ανατομικής παραλλαγής του μη παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου που απαντάται στο 0,5% των περιπτώσεων (1/200). Επίσης σε περιπτώσεις όπου στην πρώτη πλευρά κατά την επέμβαση διαπιστωθεί βλάβη του παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου, ο χειρουργός μπορεί να παραιτηθεί από την εκτομή του άλλου λοβού του θυρεοειδούς αδένα ή οποία μπορεί να γίνει με πιο ασφαλείς συνθήκες σε δεύτερο χρόνο. Σε κάθε περίπτωση η χρήση του νευροδιεγέρτη για την παρακολούθηση της λειτουργίας του υπεύθυνου νεύρου για την κινητικότητα των φωνητικών χορδών κατά τη διάρκεια της θυρεοειδεκτομής μπορεί να προσφέρει μεγάλη βοήθεια στην ασφαλή ολοκλήρωση της επέμβασης....

Πηγή iator.gr >>>

Χρήστες που ενδιαφέρθηκαν για το παραπάνω βρήκαν χρήσιμα και τα:

Δημιουργία Σελίδας: 27/12/2016