Ποιός Είναι Ο Στόχος Της Θεραπείας Της Ψωρίασης: Συλλέξαμε την καλύτερη πηγή για αυτό το θέμα και σας την παραθέτουμε μαζί με άλλες πληροφορίες.

Ποιός Είναι Ο Στόχος Της Θεραπείας Της Ψωρίασης

Ο στόχος της θεραπείας της ψωρίασης είναι το καθαρό δέρμα και η ανταπόκριση βάσει του Δείκτη Έκτασης και Σοβαρότητας της Ψωρίασης (PASI) 90 θεωρείται σημαντική μέτρηση της θεραπευτικής επιτυχίας. Καθαρό ή σχεδόν καθαρό δέρμα (PASI 90) επετεύχθη στο 68,5% των ασθενών κατά το Έτος 1 και αυτό το υψηλό ποσοστό διατηρήθηκε έως το Έτος 4 (66,4%). Επιπλέον, απολύτως καθαρό δέρμα (PASI 100) επετεύχθη στο 43,8% των ασθενών με ψωρίαση κατά το Έτος 1 και αυτό το ποσοστό (43,5%) διατηρήθηκε έως το Έτος 4. Η μέση βελτίωση της ψωρίασης, όπως μετρήθηκε με βάση τη βαθμολογία του δείκτη PASI, διατηρήθηκε σε ποσοστό άνω του 90% μετά από διάστημα 4 ετών θεραπείας. Ο συνήθης στόχος της θεραπείας, ήτοι η ανταπόκριση PASI 75, επετεύχθη στο 88,5% των ασθενών κατά το Έτος 4. Σε αυτήν τη μακροχρόνια μελέτη, η σεκουκινουμάμπη εξακολουθεί να εμφανίζει ευνοϊκό προφίλ ασφάλειας, το οποίο συνάδει με το προφίλ ασφαλείας που τεκμηριώθηκε σε ...

Πηγή thessalonikipressonline.gr >>>

Χρήστες που ενδιαφέρθηκαν για το παραπάνω βρήκαν χρήσιμα και τα:

Δημιουργία Σελίδας: 02/01/2017