Τι Είναι Η Καρδιακή Ανεπάρκεια: Συλλέξαμε την καλύτερη πηγή για αυτό το θέμα και σας την παραθέτουμε μαζί με άλλες πληροφορίες.

Τι Είναι Η Καρδιακή Ανεπάρκεια

Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι μια από τις συχνότερες αιτίες νοσηλείας και επανανοσηλείας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πρόγνωση των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια εξαρτάται από το κλάσμα εξώθησης, που είναι το ποσοστό του αίματος που βρίσκεται στην κοιλία, το οποίο εξωθείται από την καρδιά στη διάρκεια κάθε συστολής. Σε υγιείςανθρώπους, το κλάσμα εξώθησης κυμαίνεται από 55% έως 78%.ΔΙΑΓΝΩΣΗ: Η καρδιακή ανεπάρκεια διαγιγνώσκεται εύκολα σε έναν ασθενή με τυπικά συμπτώματα και σημεία, ειδ. όταν τα ευρήματα αυτά συνοδεύονται από μια ακτινογραφία θώρακος που δείχνει διάταση της καρδιάς και πνευμονικό οίδημα. Σε ασθενείς με αβέβαιη κλινική εικόνα, τα αυξημένα επίπεδα του Β-τύπου νατριουρητικού πεπτίδιου (ΒΝΡ) μπορούν να βοηθήσουν στη διάγνωση.ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ: Η δύσπνοια είναι το κύριο σύμπτωμα της καρδιακής ανεπάρκειας. Σε ασθενείς με ήπια διαταραχή του κλάσματος εξώθησης (π.χ., 45% με 50%), η αναπνοή είναι φυσιολογική στην ηρεμία, αλλά υπάρχει δυσκολία κατά την άνοδο μιας σκάλας ή κατά την άρση ελαφρών αντικειμένων. Οι ασθενείς με προχωρημένη καρδιακή ανεπάρκεια (π.χ. κλάσμα εξώθησης 20%) μπορεί να εμφανίζουν κάποια δυσκολία στην αναπνοή, όταν σηκώνονται από το κρεβάτι ή η πραγματοποίηση λίγων βημάτων μπορεί να είναι πολύ ...

Πηγή iatronet.gr >>>

Χρήστες που ενδιαφέρθηκαν για το παραπάνω βρήκαν χρήσιμα και τα:

Δημιουργία Σελίδας: 27/12/2016