Ποιός Είναι Ο Μηχανισμός Δράσης Της Υπερθερμίας Στον Καρκίνο: Συλλέξαμε την καλύτερη πηγή για αυτό το θέμα και σας την παραθέτουμε μαζί με άλλες πληροφορίες.

Ποιός Είναι Ο Μηχανισμός Δράσης Της Υπερθερμίας Στον Καρκίνο

Ο μηχανισμός δράσης της υπερθερμίας στον καρκίνο είναι η ενεργοποίηση του αποπτωτικού μηχανισμού. Η Ογκοθερμία αποτελεί τεχνολογικά εξελιγμένη μορφή υπερθερμίας, κατά την οποίαν η θέρμανση περιορίζεται μόνο στον καρκινικό όγκο, ενώ συμβαίνουν και άλλα συνοδά φαινόμενα στις νανοδομές της κυτταρικής μεμβράνης, που επαυξάνουν την αποπτωτική δράση της υπερθερμίας. Πώς η ογκοθερμία προάγει την απόπτωση των καρκινικών κυττάρων (μηχανισμός) Η Υπερθερμία – Ογκοθερμία, παρ΄ ότι είναι επίσημη και διεθνώς αναγνωρισμένη ακτινοθεραπευτική ιατρική πράξη, εγκεκριμένη από το ΚΕΣΥ, δεν είναι ακόμη πολύ διαδεδομένη στη χώρα μας. Πώς χρησιμοποιείται η υπερθερμία – ογκοθερμία ως αντικαρκινική θεραπεία Η Ογκοθερμία είναι συμπληρωματική θεραπεία, και γι΄αυτό χρησιμοποιείται σχεδόν πάντα σε συνδυασμό με Ακτινοθεραπεία ή/και Χημειοθεραπεία, ανάλογα με την περίπτωση (1, 3). Η Ογκοθερμία ευαισθητοποιεί τα καρκινικά κύτταρα στην ακτινοβολία, ή βλάπτει άλλα κύτταρα, τα οποία είναι ακτινοάντοχα. Οταν οι δύο αυτές θεραπείες δίδονται σε συνδυασμό, καλό είναι να απέχουν μεταξύ τους 1-3 ώρες. Η Ογκοθερμία ένισχύει επίσης την δράση των χημειοθεραπευτικών φαρμάκων. Οταν γίνεται συνδυασμός, καλό είναι η Ογκοθερμία να ακολουθεί τη Χημειοθεραπεία μέσα στο επόμενο 12ωρο. Η συνδυασμένη εφαρμογή Ογκοθερμίας και Χημειο- Ακτινοθεραπείας έχει μελετηθή εκτενώς σε περιπτώσεις ...

Πηγή iator.gr >>>

Χρήστες που ενδιαφέρθηκαν για το παραπάνω βρήκαν χρήσιμα και τα:

Δημιουργία Σελίδας: 05/01/2017