Τι Είναι Η Υπερθερμία: Συλλέξαμε την καλύτερη πηγή για αυτό το θέμα και σας την παραθέτουμε μαζί με άλλες πληροφορίες.

Τι Είναι Η Υπερθερμία

Η υπερθερμία είναι η αύξηση της θερμοκρασίας όλης της περιοχής στην οποίαν εφαρμόζεται (καρκίνος και κοντινοί υγιείς ιστοί), ενώ η ογκοθερμία, η επαναστατική νέα τεχνολογία της θερμοθεραπείας, προκαλεί εκλεκτική αύξηση της θερμοκρασίας του καρκινικού όγκου, με ελάχιστη διάχυση στους γύρω υγιείς ιστούς. Η εταιρία Ογκο-υπερθερμία ΑΕ διαθέτει μηχανήματα ολοσωματικής υπερθερμίας και ογκοθερμίας. Στις τοπικές/περιοχικές θερμοθεραπείες δεν εφαρμόζει πλέον την παλαιότερη τεχνολογία της υπερθερμίας, αλλά αποκλειστικά της ογκοθερμίας. Ο όρος υπερθερμία παραμένει να χρησιμοποιείται συμβατικά, διότι ο όρος ογκοθερμία δεν είναι ακόμη καλά γνωστός στο ιατρικό κοινό. Επιστημονική εποπτεία υπερθερμίας – ογκοθερμίας Η υπερθερμία, παρ΄ ότι δεν χρησιμοποιεί ιοντίζουσα ακτινοβολία (ραδιενέργεια, όπως η ακτινοθεραπεία), εκτελείται νομίμως από ογκολόγους-ακτινοθεραπευτές, στο γνωστικό αντικείμενο των οποίων ανήκει. Στην Ευρώπη εποπτεύεται επιστημονικά από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Υπερθερμικής Ογκολογίας (European Society of Hyperthermic Oncology-ESHO), ενώ στις διάφορες χώρες εποπτεύεται από τις κατά τόπους ιατρικές εταιρίες υπερθερμίας (ΗΠΑ). Στην Ελλάδα έχει ιδρυθεί και ήδη δραστηριοποιείται η Ελληνική Εταιρία Ογκολογικής Υπερθερμίας (ΕΕΟΥ)....

Πηγή iator.gr >>>

Χρήστες που ενδιαφέρθηκαν για το παραπάνω βρήκαν χρήσιμα και τα:

Δημιουργία Σελίδας: 03/02/2017