Τι Είναι Η Φαρμακοεπιδημιολογία: Συλλέξαμε την καλύτερη πηγή για αυτό το θέμα και σας την παραθέτουμε μαζί με άλλες πληροφορίες.

Τι Είναι Η Φαρμακοεπιδημιολογία

Η φαρμακοεπιδημιολογία είναι η επιστήμη εκείνη που μελετά την επίπτωση της χρήσης των φαρμάκων σε καλά προσδιορισμένους πληθυσμούς. Μπορεί να πρόκειται για μια πόλη, μια περιοχή, μια χώρα ή και ολόκληρο τον πλανήτη. Χρησιμοποιεί στοιχεία της φαρμακολογίας και της επιδημιολογίας, εξ ου και ο όρος «φαρμακοεπιδημιολογία». Κλάδοι της φαρμακοεπιδημιολογίας είναι η φαρμακοεπαγρύπνηση και η φαρμακοοικονομία. Ουσιαστικά αντικείμενο της φαρμακοεπιδημιολογίας είναι οτιδήποτε αφορά τη χρήση των φαρμάκων αφού ολοκληρωθούν οι κλινικές μελέτες και αυτά αρχίσουν να χρησιμοποιούνται από τον ευρύτερο πληθυσμό. Ως όρος και αντικείμενο είναι ελάχιστα γνωστός στη χώρα μας, ωστόσο βρίσκεται στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Φαρμακοεπιδημιολογικά δεδομένα είναι αυτά που έχουν οδηγήσει στην απόσυρση φαρμάκων με επικίνδυνες παρενέργειες, που έχουν αλλάξει τις οδηγίες για τη συγχορήγηση πολλών φαρμάκων, που έχουν δώσει νέες ενδείξεις σε φαρμακευτικά σκευάσματα, τελείως διαφορετικές από αυτές για τις οποίες κυκλοφόρησαν αρχικά. Φαρμακοεπιδημιολογικά και φαρμακοοικονομικά δεδομένα είναι μεταξύ αυτών που καθορίζουν την τιμή με την οποία το σύστημα υγείας θα αποζημιώσει ένα νέο φάρμακο ή και τα ήδη κυκλοφορούντα. Επίσης, προσδιορίζεται αν θα μπορεί ένα συνταγογραφούμενο να μεταπέσει σε καθεστώς ΜΥΣΥΦΑ, αν οι παρεμβάσεις των φαρμακοποιών στο κομμάτι των υπηρεσιών μπορούν να βελτιώσουν τη χρήση των φαρμάκων από τους ασθενείς και πόσο «κοστολογούνται» αυτές οι παρεμβάσεις κλπ. Η χώρα μας, δυστυχώς, έχει μείνει πίσω, τόσο στο σχεδιασμό και την υλοποίηση φαρμακοεπιδημιολογικών μελετών στην Ελλάδα, όσο και στην αξιοποίηση των δεδομένων - έστω όσων υπάρχουν - προκειμένου να σχεδιαστεί, με βάση αυτά, σε αποτελεσματικότερες ...

Πηγή iatronet.gr >>>

Χρήστες που ενδιαφέρθηκαν για το παραπάνω βρήκαν χρήσιμα και τα:

Δημιουργία Σελίδας: 23/01/2017