Τι Είναι Οι Πρόωρες Γεννήσεις: Συλλέξαμε την καλύτερη πηγή για αυτό το θέμα και σας την παραθέτουμε μαζί με άλλες πληροφορίες.

Τι Είναι Οι Πρόωρες Γεννήσεις

Οι πρόωρες γεννήσεις είναι ένα θέμα που πρέπει να αφορά όλη την κοινωνία, γιατί σχετίζονται άμεσα με την επιβίωση και την ανάπτυξη των παιδιών. Οι πολιτικές υγείας πρέπει να θέσουν ως πρωταρχικό στόχο την πρόληψη των πρόωρων γεννήσεων και τη βελτίωση της περιγεννητικής υγείας, καθώς πολλές παθήσεις της ενήλικης ζωής συνδέονται με την πρόωρη γέννηση και μπορούν να προληφθούν με βελτίωση της φροντίδας των νεογέννητων. Δείτε βίντεο για τα πρόωρα μωρά, από την Ημερίδα του Βήματος του Ασθενή. Περισσότερα για το Ηλιτόμηνον και το EFCNI, μπορείτε να δείτε στις παρακάτω σελίδες:...

Πηγή iatronet.gr >>>

Χρήστες που ενδιαφέρθηκαν για το παραπάνω βρήκαν χρήσιμα και τα:

Δημιουργία Σελίδας: 05/01/2017