Τι Είναι Η Μηδική: Συλλέξαμε την καλύτερη πηγή για αυτό το θέμα και σας την παραθέτουμε μαζί με άλλες πληροφορίες.

Τι Είναι Η Μηδική

Η μηδική είναι φυτό ψυχανθές, με συνέπεια το χόρτο της να ενσιρώνεται δυσκολότερα σε σχέση με τον αραβόσιτο, λόγω της υψηλής του περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες και τη χαμηλή περιεκτικότητά του σε σάκχαρα. Η μηδική θερίζεται στο μπουμπούκιασμα της καλλιέργειας. Σε αυτό το στάδιο, η πρωτεΐνη της είναι σε πολύ υψηλή, 20-22% στην ξηρά ουσία, αφού καθυστέρηση της κοπής μειώνει τις πρωτεΐνες και αυξάνει την κυτταρίνη, με συνέπεια να υποβαθμίζεται η ποιότητα του ενσιρώματος. Οι εμβολιαστές εγγυώνται τη διατήρηση του ενσιρώματος, την αποθήκευση των θρεπτικών συστατικών της καλλιέργειας και την ελαχιστοποίηση των απωλειών, από τη συγκομιδή μέχρι τη διατροφή! Ποικιλία πατάτας CIMEGA H Cimega είναι η νέα ποικιλία για την αγορά της νωπής πατάτας, στην Νότια Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική όπως επίσης και σε χώρες της Β. Ευρώπης. Έχει υψηλή παραγωγή με πολύ ωραίο φλοιό και με χρώμα σάρκας ανοιχτό κίτρινο. Πρόκειται για μια βελτιωμένη Spunta αλλά με καλύτερα εμπορικά χαρακτηριστικά, μεγαλύτερη παραγωγή και καλύτερη αντίσταση στις ασθένειες. Τα βασικά της χαρακτηριστικά, που της δίνουν μεγάλα εμπορικά πλεονεκτήματα έναντι άλλων ποικιλιών, είναι το πολύ μεγάλο δυναμικό παραγωγής, τα εξαιρετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά, ο μακρύς λήθαργος που συνεπάγεται καλύτερη συντήρηση της παραγωγής και η ομοιομορφία των κονδύλων (ελάχιστη "σκάρτη" πατάτα στη συγκομιδή).

Πηγή agronews.gr >>>

Χρήστες που ενδιαφέρθηκαν για το παραπάνω βρήκαν χρήσιμα και τα:

Δημιουργία Σελίδας: 27/12/2016