Τι Είναι Η Παλμική Οξυμετρία: Συλλέξαμε την καλύτερη πηγή για αυτό το θέμα και σας την παραθέτουμε μαζί με άλλες πληροφορίες.

Τι Είναι Η Παλμική Οξυμετρία

Η (παλμική) οξυμετρία είναι μια μη επεμβατική μέθοδος που μετρά σε εκατοστιαία αναλογία (%) τον κορεσμό της αιμοσφαιρίνης σε οξυγόνο στο αρτηριακό αίμα. Το οξύμετρο διαθέτει δύο μικρές διόδους εκπομπής φωτός (light emitting diodes) που εκπέμπουν πολλές εκατοντάδες φορές το δευτερόλεπτο. H απορρόφηση σε αυτά τα μήκη κύματος διαφέρει σημαντικά μεταξύ της οξυαιμοσφαιρίνης (απορρόφηση υπέρυθρης ακτινοβολίας) και της αναχθείσας αιμοσφαιρίνης (απορρόφηση ερυθρού φωτός) και είναι δυνατόν από την αναλογία απορρόφησης υπέρυθρού / ερυθρού φωτός (το ίδιο το οξύμετρο έχει δέκτες που υπολογίζουν το ποσό του φωτός που απορροφάται), να υπολογιστεί η αναλογία όξυ- / αναχθείσας αιμοσφαιρίνης. Ορισμένοι από τους σημαντικότερους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την ακρίβεια είναι τα χαμηλά επίπεδα περιφερικής αιμάτωσης, η χορήγηση περιφερικών αγγειοσυσταλτικών ουσιών και βεβαίως τα χαμηλά επίπεδα οξυγόνωσης στο αίμα του εξεταζομένου....

Πηγή iator.gr >>>

Χρήστες που ενδιαφέρθηκαν για το παραπάνω βρήκαν χρήσιμα και τα:

Δημιουργία Σελίδας: 03/02/2017