Τι Είναι Τα Λευκοκύτταρα: Συλλέξαμε την καλύτερη πηγή για αυτό το θέμα και σας την παραθέτουμε μαζί με άλλες πληροφορίες.

Τι Είναι Τα Λευκοκύτταρα

Τα λευκοκύτταρα είναι τα πρωταρχικά κύτταρα τελεστές έναντι των λοιμώξεων και της ιστικής βλάβης. Δεν εξουδετερώνουν ή καταστρέφουν μόνο οργανισμούς, αλλά δρουν και ως καθαριστές, απομακρύνοντας κατεστραμμένα κύτταρα εξαιτίας της φαγοκυττάρωσης, διευκολύνοντας την έναρξη της διαδικασίας αναδόμησης. Τα λευκοκύτταρα μετακινούνται με αμοιβαδοειδείς κινήσεις και είναι ικανά να διεισδύουν σε ιστούς και να επιστρέφουν στη συνέχεια στην κυκλοφορία. Η κίνησή τους κατευθύνεται από χημικά που απελευθερώνονται από τραυματισμένα κύτταρα, μια διαδικασία που καλείται χημειοτακτισμός. Μετά την επαφή με ένα αντιγόνο και την αναγνώρισή του, τα ουδετερόφιλα ή τα μακροφάγα το φαγοκυτταρώνουν σε ένα μικρό κενοτόπιο, το οποίο συντήκεται με ένα λυσόσωμα, ώστε τα λυσοσωμικά ένζυμα να πέψουν το φαγοκυτταρωμένο υλικό. Όταν τα λευκοκύτταρα καταστρέφονται μαζί με τους παθογόνους οργανισμούς που έχουν καταστρέψει, δημιουργείται το πύο, το οποίο εντοπίζεται τυπικά στα σημεία τοπικών λοιμώξεων. Η συλλογή πύου λόγω ανεπαρκούς παροχέτευσης αίματος ή λέμφου ονομάζεται απόστημα.Μικροσκοπική εξέταση: Τα λευκοκύτταρα μπορούν να μετρηθούν σε οποιαδήποτε σωματική έκκριση. Εντοπίζονται φυσιολογικά στο αίμα και, σε μικρά ποσά, στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό και στη βλέννη. Η παρουσία WBCs στα ούρα, στα πτύελα ή σε υγρό που λαμβάνεται από την κοιλιά αποτελεί ένδειξη λοίμωξης ή τραύματος. Ο τύπος WBC που εντοπίζεται, αναγνωρίζεται από το σχήμα του κυττάρου και τη χρήση χρωστικών (Wright's) για τη χρώση των κοκκίων: τα κοκκία στα ηωσινόφιλα βάφονται ερυθρά, αυτά στα βασεόφιλα κυανά και αυτά στα ουδετερόφιλα ιώδη.Κλινικά, οι αριθμοί των WBC είναι σημαντικοί στον εντοπισμό μιας λοίμωξης ή δυσλειτουργίας του ανοσολογικού συστήματος. Ο φυσιολογικός αριθμός των WBC είναι 5000 με 10.000/mm3. Ένας αυξημένος αριθμός λευκοκυττάρων (μεγαλύτερος από 10.000) (λευκοκυττάρωση) υποδεικνύει μια οξεία λοίμωξη ή διαδικασία νόσου (όπως συγκεκριμένοι τύποι λευχαιμιών), ενώ ο μειωμένος αριθμός λευκοκυττάρων (λιγότερα από 5000) υποδεικνύει είτε ανοσολογική ανεπάρκεια ή μια σαρωτική λοίμωξη που έχει εξαντλήσει τα αποθέματα των WBC. Επιπρόσθετα στον απόλυτο αριθμό των WBC, η ποσοστιαία μέτρηση είναι επίσης συχνά σημαντική. Μια ποσοστιαία μέτρηση υπολογίζει το ποσοστό κάθε τύπου WBC (π.χ., ουδετερόφιλα, μονοκύτταρα, λεμφοκύτταρα). Επίσης, υπολογίζεται ο αριθμός των ανώριμων κυττάρων κάθε τύπου, ως μια ένδειξη της παραγωγής από το μυελό των ...

Πηγή iatronet.gr >>>

Χρήστες που ενδιαφέρθηκαν για το παραπάνω βρήκαν χρήσιμα και τα:

Δημιουργία Σελίδας: 02/01/2017