Τι Είναι Η Άνοια Σε Νεαρά Άτομα: Συλλέξαμε την καλύτερη πηγή για αυτό το θέμα και σας την παραθέτουμε μαζί με άλλες πληροφορίες.

Τι Είναι Η Άνοια Σε Νεαρά Άτομα

Η άνοια σε νεαρά άτομα είναι συνήθως αποτέλεσμα μιάς εγκεφαλικής βλάβης ή άλλων νόσων όπως το AIDS, η νόσος Creutzfeldt-jakob, η επιληψία, ο αλκοολισμός ή το σύνδρομο Down. Μιά νέα παρατήρηση των επιστημόνων εγείρει το θέμα, ότι αυτή τείνει να εμφανίζεται και σε νεαρά άτομα που χρησιμοποιούν κατά κόρον την ψηφιακή τεχνολογία. Η χρήση των ηλεκτρονικών συσκευών με σκοπό την εύρεση-ανάκτηση και διαμοιρασμό της πληροφορίας έχει σημαντικά αυξηθεί κατά τις 2-3 τελευταίες δεκαετίες. Αυτό συμπεριλαμβάνει Ηλεκτρονικούς υπολογιστές, φορητούς υπολογιστές, tablets, i pads, i pods, smart phones κ.α. Ενώ αφενός η τεχνολογική “έκρηξη” μείωσε την διαπροσωπική απόσταση και διευκολύνθηκε η επικοινωνία, αφετέρου οδήγησε σε ένα νέο Θέμα. Η ...

Πηγή medtips.gr >>>

Χρήστες που ενδιαφέρθηκαν για το παραπάνω βρήκαν χρήσιμα και τα:

Δημιουργία Σελίδας: 03/02/2017