Τι Είναι Η Μπλε Οικονομία: Συλλέξαμε την καλύτερη πηγή για αυτό το θέμα και σας την παραθέτουμε μαζί με άλλες πληροφορίες.

Τι Είναι Η Μπλε Οικονομία

Η μπλε οικονομία, είναι η ανάπτυξη εκείνης της πράσινης οικονομίας που προκύπτει από την επιχειρηματικότητα και που βασίζεται στις αρχές σχεδιασμού που παρέχουν τα οικοσυστήματα. Η μπλε οικονομία μπορεί να ειδωθεί σαν η “Πράσινη Οικονομία δεύτερης γενιάς, 2.0″. Μέσω της Μπλε Οικονομίας διακηρύσσεται ο στόχος της ανάπτυξης 100 καινοτομιών μέσω βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων, για να δημιουργηθούν 100 εκατομμύρια θέσεις εργασίας σε 10 χρόνια, και όλα αυτά με μηδενικές εκπομπές και χωρίς απόβλητα. Για την έμπρακτη υποστήριξη αυτού ο Gunter Pauli ίδρυσε μία σειρά οργανισμών – εργαλείων: το Zero Emissions Research Initiative (ZERI) και το επακόλουθο δίκτυο Global ZERI Network το οποίο χρησιμοποιεί, επιστημονικές και γενικά δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες για τον εντοπισμό και την ανάπτυξη βιώσιμων επιχειρηματικών λύσεων. Green Business: Υπάρχει κάποιο εργαλείο για την αξιοποίηση καινοτομιών μπλε οικονομίας; Ι. Καραμπάσης: Το εργαλείο που έχει δημιουργηθεί, σε συνέργεια με το ZERI, για την αξιοποίηση των καινοτομιών που είναι συμβατές με την αρχή της μπλε οικονομίας, και για την προώθηση των αντίστοιχων επιχειρηματικών εγχειρημάτων είναι το Blue Economy Alliance. Αυτό είναι μία δομή που δημιουργεί και λειτουργεί το δίκτυο των καινοτόμων και των ειδικών στα έργα της Μπλε Οικονομίας, που είναι δεσμευμένοι να προάγουν και να αναπτύσσουν τη Μπλε Οικονομία παγκόσμια. Μέσω αυτών, παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίας εφαρμογής των καινοτομιών της Μπλε Οικονομίας σε μεγάλη γκάμα οντοτήτων σε όλο τον κόσμο, από απομακρυσμένες κοινότητες μέχρι μεγάλες εταιρείες. Οι λύσεις επηρεάζονται – εμπνέονται από το τι διατίθεται τοπικά, και αξιοποιούν την τοπική γνώση και κουλτούρα. Η ουσιώδης ανάγκη του Blue Economy Alliance, είναι η δημιουργία ενός οικονομικού στυλοβάτη για τις καινοτομίες της Μπλε Οικονομίας. Έτσι πρόσφατα η Blue Economy Holding KK στην Ιαπωνία ανέδειξε το πρώτο σχετικό fund. Αντίστοιχα δημιουργείται, ένας χώρος αγοράς (marketplace) o NExT ...

Πηγή greenbusiness.gr >>>

Χρήστες που ενδιαφέρθηκαν για το παραπάνω βρήκαν χρήσιμα και τα:

Δημιουργία Σελίδας: 05/01/2017