Τι Είναι Η Φοροδιαφυγή: Συλλέξαμε την καλύτερη πηγή για αυτό το θέμα και σας την παραθέτουμε μαζί με άλλες πληροφορίες.

Τι Είναι Η Φοροδιαφυγή

Η φοροδιαφυγή είναι άμεσα συνυφασμένη με την υπερφορολόγηση και την ανισοκατανομή του φορολογικού βάρους», τονίζει ο κ. Μήτσιος, επικεφαλής του Φορολογικού Τμήματος της ΕΥ Ελλάδος. Στην Ελλάδα, τα συχνότερα εργαλεία που έχουν χρησιμοποιηθεί για φοροδιαφυγή είναι η μεταβίβαση ακινήτων σε offshore εταιρείες και με την αλλαγή φορολογικής κατοικίας, ενίοτε και με τεχνητά μέσα. Τα νομικά πρόσωπα φοροδιαφεύγουν με μια σειρά από μεθόδους. Η πιο συνήθης είναι η έκδοση ή λήψη εικονικών τιμολογίων, μια πρακτική συνήθης κυρίως σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που στοχεύει ταυτόχρονα στη μείωση του φόρου εισοδήματος και του ΦΠΑ, και την εμφάνιση εικονικών ζημιών. Υπάρχει και μια σειρά άλλων τρόπων αποφυγής της απόδοσης του ΦΠΑ και της μείωσης των κερδών που εμφανίζει η επιχείρηση, παρουσιάζοντας εικονικές δαπάνες. Οι ενδοομιλικές συναλλαγές Οι επιχειρήσεις μεγάλου μεγέθους κατά κανόνα δεν μπορούν να καταφεύγουν σε τέτοιες λύσεις -ως εκ τούτου εμφανίζονται να πληρώνουν και τη μεγάλη πλειονότητα των φόρων που αποδίδουν τα νομικά πρόσωπα στη χώρα. Υπάρχουν όμως άλλοι τρόποι φοροδιαφυγής διαθέσιμοι σε πολύ μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις, όπως είναι η πραγματοποίηση ενδοκοινοτικών συναλλαγών αλλά και η απάτη τύπου «Καρουζέλ». Περίπου το 60% του παγκόσμιου εμπορίου διεξάγεται εντός πολυεθνικών ομίλων με ενδοομιλικές συναλλαγές, όπου υπάρχουν μεγάλα περιθώρια φοροαποφυγής. Σύμφωνα με τη μελέτη, στην Ελλάδα, υπάρχουν μόνο 901 «μεγάλες» επιχειρήσεις (με κέρδη άνω των 1,2 εκατ. ετησίως) -το 0,4% του συνόλου. Κάποιες από αυτές οπωσδήποτε έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τέτοιες μεθόδους για να αποφύγουν μέρος της φορολόγησής τους. «Παρά την αύξηση των περισσότερων φορολογικών ...

Πηγή rethemnosnews.gr >>>

Χρήστες που ενδιαφέρθηκαν για το παραπάνω βρήκαν χρήσιμα και τα:

Δημιουργία Σελίδας: 27/12/2016