Τι Είναι Η Κόπωση: Συλλέξαμε την καλύτερη πηγή για αυτό το θέμα και σας την παραθέτουμε μαζί με άλλες πληροφορίες.

Τι Είναι Η Κόπωση

Η κόπωση είναι ένα δίκοπο μαχαίρι: πολύ λίγη και το σώμα δεν έχει ενεργοποιηθεί αρκετά, για να υπάρξουν τα θετικά οφέλη της προπόνησης που βελτιώνουν την υγεία και την καλή φυσική κατάσταση. Πολύ κόπωση, και μπορεί να προκαλέσει ανθυγιεινό στρες, το οποίο απαιτεί μεγαλύτερο χρόνο αποκατάστασης, και με κίνδυνο για την πρόκληση μυϊκής αδυναμίας, ανάπτυξη κακού gait, μείωσης της οικονομίας, τραυματισμό και υπερπροπόνηση, ως μέρος μιας συνολικής απομείωσης της υγείας. Σύμφωνα με τον Dawson, όταν 4 ποδηλάτες προπονήθηκαν για τέσσερις ώρες ξεκινώντας από υπομέγιστη απόδοση και με αύξηση της καρδιακής μετατόπισης , στη συνέχεια, μέσα από ηλεκτροκαρδιογραφικές μετρήσεις, παρουσίασαν ενδείξεις καρδιακής δυσλειτουργίας. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι παράμετροι της καρδιακής λειτουργίας – καρδιακή παροχή, όγκος παλμού και ανακατανομή της ροής του αίματος στο δέρμα – αλλάζουν δραστικά ως μέρος της διαδικασίας της προσαρμογής στην κόπωση. Το ίδιο ο μεταβολισμός: διαχειρίζεται την ισορροπία των καυσίμων (λίπος και ζάχαρη). Οι μύες ανταποκρίνονται στην αυξανόμενη κόπωση με τη στρατολόγηση περισσότερων ινών. Επιπλέον, εμφανίζεται μείωση της VO2max σε όλη την προπόνηση . Χωρίς την ικανότητα να μετρούμε τακτικά τον καρδιακό ρυθμό κατά τη διάρκεια της άσκησης, μπορεί κανείς να βελτιώνεται, διακινδυνεύοντας όμως τραυματισμό, υπερβολική προπόνηση και μειωμένη υγείας (συχνά, χωρίς τη γνώση του κινδύνου). Βιβλιογραφία Wingo JE, Cureton KJ. Body cooling attenuates the decrease in maximal oxygen uptake associated with cardiovascular drift during heat stress. Eur J Appl Physiol. 2006 Sep;98(1):97-104. Wingo JE, Cureton KJ. Maximal oxygen uptake after attenuation of cardiovascular drift during heat stress. Aviat Space Environ Med. 2006 Jul;77(7):687-94. Dawson EA, Shave R, George K, Whyte G, Ball D, Gaze D, et al. Cardiac drift during prolonged exercise with echocardiographic evidence of reduced diastolic function of the heart. Eur J Appl Physiol. 2005 Jun;1(94):305-9. Del Coso J, Fernández D, Abián-Vicen J, Salinero JJ, González-Millán C, Areces F, et al. Running pace decrease during a marathon is positively related to blood markers of muscle damage. PloS one. 2013 Feb 27;8(2):e57602. Maffetone P. White Paper. An Introduction to MAF: Maximum Aerobic function. Independent. 2016. https://philmaffetone.com/white-paper-introduction-maf-maximum-aerobic-function/ Maffetone P. White Paper. MAF Exercise Heart Rate: How it can improve health and sports performance. Independent. 2016. https://philmaffetone.com/white-paper-maf-exercise-heart-rate-can-help-improve-health-sports-performance/ Maffetone P. Marathon Pace Prediction. Indpendent. 2016. https://philmaffetone.com/original-research-marathon-pace-prediction/ Maffetone PB, Laursen PB. Athletes: Fit but Unhealthy? Sports Medicine – Open. 2016;2(1):1-4. https://sportsmedicine-open.springeropen.com/articles/10.1186/s40798-016-0048-...

Πηγή https: >>>

Χρήστες που ενδιαφέρθηκαν για το παραπάνω βρήκαν χρήσιμα και τα:

Δημιουργία Σελίδας: 03/01/2017