Τι Είναι Η Προσφορά Χρυσού: Συλλέξαμε την καλύτερη πηγή για αυτό το θέμα και σας την παραθέτουμε μαζί με άλλες πληροφορίες.

Τι Είναι Η Προσφορά Χρυσού

Η προσφορά Χρυσού είναι το σύνολο των υπέργειων αποθεμάτων του Επειδή ο Χρυσός συσσωρεύεται (αποθησαυρίζεται) και πρακτικά δεν καταναλώνεται, η δυνητική προσφορά του ισούται (θεωρητικά) με το σύνολο των εξορυγμένων αποθεμάτων. Αυτό το στοιχείο αλλάζει τα πάντα σε σχέση με τη θεώρηση και ανάλυση περί Χρυσού. Η αγοραία τιμή του ήταν -και είναι- πάντα συνάρτηση προσφοράς και ζήτησης.Η προσφορά όμως που στην προκειμένη περίππτωση παίζει σημαντικό ρόλο δεν είναι η σχετικά μικρή ετήσια παραγόμενη ποσότητα (που διαχρονικά δεν υπήρξε ποτέ μεγαλύτερη από το 1,7% των παγκοσμίων αποθεμάτων) αλλά το σύνολο των υπέργειων αποθεμάτων. Για τον απλούστατο λόγο ότι ένα γραμμάριο Χρυσού που εξορύχθηκε σήμερα, δεν έχει καμμία διαφορα από ένα γραμμάριο χρυσού από την εποχή των Ρωμαίων, δηλαδή πριν από 2000 χρόνια. Με άλλα λόγια, ο σημερινός Χρυσός είναι πλήρως αντικαταστάσιμος από παλαιότερο μέταλλο που η παραγωγή του έγινε σε οποιαδήποτε εποχή. Πρακτικά και μεσοπρόθεσμα, η ποσότητα του προσφερόμενου Χρυσού παραμένει αμετάβλητη (σταθερή) λόγω του μεγάλου χρονικού διαστήματος που απαιτείται για εξεύρεση και εκμετάλλευση νέων κοιτασμάτων. Το μόνο που μπορεί να αλλάξει είναι η ζήτηση.Συνεπώς η τιμή αποτελεί συνάρτηση της ζήτησης. Και ενώ ο περισσότερος κόσμος έχει την εντύπωση ότι η τιμή του χρυσού εξαρτάται κυρίως από τη ζήτηση ...

Πηγή steki-syllekton.gr >>>

Χρήστες που ενδιαφέρθηκαν για το παραπάνω βρήκαν χρήσιμα και τα:

Δημιουργία Σελίδας: 27/12/2016