Τι Είναι Η Γαλάζια Ανάπτυξη: Συλλέξαμε την καλύτερη πηγή για αυτό το θέμα και σας την παραθέτουμε μαζί με άλλες πληροφορίες.

Τι Είναι Η Γαλάζια Ανάπτυξη

Η γαλάζια ανάπτυξη είναι σήμερα εξαιρετικά σημαντική για την ΕΕ και θέλει τον τουρισμό και το εμπόριο στις παραθαλάσσιες περιοχές προσανατολισμένο στην οικολογία και την αειφορία. Ήδη ο δήμος Πειραιά και άλλοι δήμοι έχουν αρχίσει να ασχολούνται ενεργά με δράσεις γαλάζιας ανάπτυξης. Όλα τα παραπάνω αποτέλεσαν το όραμα δημιουργίας της MedVenture ΕΠΕ ( ) και των «παιδιών» της, και Green Guide για Τουριστικές Επιχειρήσεις ( ). Το , η πρώτη ιστοσελίδα για τον υπεύθυνο ελληνικό τουρισμό, προβάλλει πράσινες τουριστικές επιχειρήσεις και εναλλακτικές δραστηριότητες. Από την άλλη το Green Guide είναι ένας δωρεάν ηλεκτρονικός οδηγός προς τις επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου με υπηρεσίες, προϊόντα και λύσεις που τις κάνουν πιο πράσινες. Ποια τουριστική στρατηγική μπορεί να φέρει μια πιο αειφόρο ανάπτυξη; Αρχικά η αλλαγή τρόπου σκέψης από τους Έλληνες επαγγελματίες του τουρισμού. Η σκέψη τους πρέπει να γίνει πιο εναλλακτική και πιο δημιουργική. Τα τελευταία χρόνια λόγω της κρίσης παρέχεται χαμηλής ποιότητας μαζικός τουρισμός με τουρίστες που δεν έχουν αγοραστική δύναμη. Έτσι ελάχιστα ευνοούνται οι Έλληνες επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου. Άρα ο μαζικός τουρισμός δεν αποδίδει αρκετά κέρδη και υποβαθμίζει το ελληνικό τουριστικό προϊόν. Οι τουριστικές επιχειρήσεις πρέπει να προσελκύσουν υψηλής αγοραστικής δύναμης τουρίστες υπό το πρίσμα του πράσινου τουρισμού. Ειδικά οι επισκέπτες της Ελλάδας από το εξωτερικό αγαπούν την αειφορία στον τουρισμό (...

Πηγή ypodomes.com >>>

Χρήστες που ενδιαφέρθηκαν για το παραπάνω βρήκαν χρήσιμα και τα:

Δημιουργία Σελίδας: 02/01/2017