Τι Είναι Ο Απολογισμός Αειφορίας: Συλλέξαμε την καλύτερη πηγή για αυτό το θέμα και σας την παραθέτουμε μαζί με άλλες πληροφορίες.

Τι Είναι Ο Απολογισμός Αειφορίας

Ο Απολογισμός Αειφορίας είναι στην αγγλική γλώσσα και αναφέρεται στην περίοδο 1/1/2013 – 31/12/2013, έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Global Reporting Initiative (GRI – έκδοση G3.1) και του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (UN Global Compact), είναι GRI checked level C+, ενώ έχει λάβει ολική εξωτερική διασφάλιση από τον ανεξάρτητο φορέα ΤÜV Austria Hellas. Η Global Sustain έχει συνυπογράψει τις Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου, αποτελεί ιδρυτικό μέλος του τοπικού δικτύου για το Οικουμενικό Σύμφωνο από το 2008, στο οποίο ο Διευθύνων Εταίρος της αποτελεί μέρος της συντονιστικής γραμματείας, ενώ είναι και μέλος του βελγικού δικτύου του Οικουμενικού Συμφώνου. Οι πυλώνες δράσης που καλύπτει ο Απολογισμός είναι: Αγορά, Ανθρώπινο Δυναμικό, Κοινωνία και Περιβάλλον. Αγορά Η εταιρεία το 2013 αύξησε τον κύκλο εργασιών της σε σχέση με το 2012 κατά 17,09%, χρηματοδότησε δύο προγράμματα ΜΚΟ, εμπλούτισε τις υπηρεσίες της και αύξησε τον αριθμό των μελών ...

Πηγή csrnews.gr >>>

Χρήστες που ενδιαφέρθηκαν για το παραπάνω βρήκαν χρήσιμα και τα:

Δημιουργία Σελίδας: 03/01/2017