Τι Είναι Ο Σταθεροποιητής Ουρεάσης Agrotain: Συλλέξαμε την καλύτερη πηγή για αυτό το θέμα και σας την παραθέτουμε μαζί με άλλες πληροφορίες.

Τι Είναι Ο Σταθεροποιητής Ουρεάσης Agrotain

Ο σταθεροποιητής ουρεάσης Agrotain, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα της µοναδικής µας τεχνολογίας. Πρόκειται για τον πρώτο σταθεροποιητή του είδους του και ακόµη και τώρα εξακολουθεί να αποδεικνύει την αξία του, ανοίγοντας νέους δρόµους στις καλλιέργειες. Η ποικιλία προϊόντων Nutrimore που διανέµονται στην ελληνική αγορά µέσω της εταιρείας «Γαβριήλ», εµπεριέχουν σταθεροποιητή Agrotain και µέσω της εγγύησης του ονόµατος της Nutrimore, προσφέρουν στον παραγωγό µια σειρά από οφέλη που εκτείνονται πέρα από τα παραδοσιακά λιπάσµατα. Πού υπερέχει τεχνολογικά, ο σταθεροποιητής ουρεάσης Agrotain; Έχουµε απόλυτη εµπιστοσύνη στις ικανότητες του σταθεροποιητή ουρεάσης Agrotain, γιατί έχουν αποδειχθεί παγκοσµίως τόσο από την επιστηµονική κοινότητα όσο και από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η λειτουργία του σταθεροποιητή ουρεάσης Agrotain, έγκειται στο ότι περιορίζει τις απώλειές της στον αέρα µε τη βοήθεια συγκεκριµένων τύπων λιπασµάτων. Τα προϊόντα Nutrimore, µε τεχνολογία Agrotain, διασφαλίζουν πως η εφαρµοζόµενη ποσότητα ουρεάσης στο έδαφος, θα διατηρηθεί εκεί προκειµένου να ενδυναµώσει το φυτό και να το κάνει να αποδώσει το µέγιστο της παραγωγής του. Πρόκειται για λιπάσµατα που έρχονται από το µέλλον και διαθέτουν εξαιρετικές ιδιότητες. Ποια είναι η συνολική εικόνα της σηµερινής κατάστασης της αγοράς λιπασµάτων; Τόσο η αγορά λιπασµάτων όσο και οι τιµές καθορίζονται από το νόµο της προσφοράς και της ζήτησης στην παγκόσµια αγορά. Η προσφορά είναι το τελευταίο διάστηµα σε υψηλά επίπεδα, πράγµα που σηµαίνει πως οι τιµές των λιπασµάτων είναι χαµηλότερες τώρα συγκριτικά µε παλιότερα. Αυτό σηµαίνει, πως οι παραγωγοί µπορούν να αγοράσουν πλέον σε πολύ συµφέρουσα τιµή ένα αποτελεσµατικό λίπασµα, όπως το Nutrimore, προκειµένου να µεγιστοποιήσουν την παραγωγή τους, να της προσδώσουν µεγαλύτερη αξία και ταυτόχρονα να εξοικονοµήσουν αρκετά χρήµατα από τα κόστη παραγωγής τους. Από ποιους παράγοντες επηρεάζεται η παγκόσµια αγορά λιπασµάτων; Τα επόµενα χρόνια, ο πληθυσµός της γης θα αυξηθεί κατά πολύ σύµφωνα µε εκτιµήσεις, πράγµα που σηµαίνει πως θα υπάρξει µεγάλη ζήτηση για περισσότερο και πιο ποιοτικό φαγητό. Αυτή η τάση, θα αυξήσει και τη ζήτηση για εξελιγµένης µορφής λιπάσµατα. Μία ακόµη τάση που επηρεάζει την παγκόσµια αγορά ...

Πηγή agronews.gr >>>

Χρήστες που ενδιαφέρθηκαν για το παραπάνω βρήκαν χρήσιμα και τα:

Δημιουργία Σελίδας: 03/01/2017