Τι Είναι Τα Περισσότερα Χρυσά Κοσμήματα: Συλλέξαμε την καλύτερη πηγή για αυτό το θέμα και σας την παραθέτουμε μαζί με άλλες πληροφορίες.

Τι Είναι Τα Περισσότερα Χρυσά Κοσμήματα

Τα περισσότερα χρυσά κοσμήματα είναι υψηλής περιεκτικότητας (καράτια) και αποκτώνται κυρίως για την αξία τους (νομισματική αξία) και όχι για τους όποιους καθαρά διακοσμητικούς/αισθητικούς λόγους. Κατά συνέπεια η τιμή του χρυσού, ή ακριβέστερα η συναλλαγματική του αξία σε σχέση με τα άλλα νομίσματα -επειδή κατά βάση ο χρυσός αποτελεί χρήμα- εξαρτάται από τη νομισματική ζήτηση, ή (όπως λανθασμένα αποκαλείται) την επενδυτική του ζήτηση. Άλλωστε δεν θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά δεδομένου ότι η συνολική θεωρητική προσφορά χρυσού είναι όλα τα υπέργεια αποθέματα και ότι περί το 80% αυτής της ποσότητας ευρίσκεται σε φύλαξη σαν νομισματικό απόθεμα και όχι για διακοσμητικούς, ενδυματικούς ή άλλους λόγους. 3) Ο Χρυσός είναι Χρήμα Η προηγούμενη λοιπόν παρατήρηση σχετικά με τη νομισματική ζήτηση σημαίνει τελικά ότι ο χρυσός είναι χρήμα. Με άλλα λόγια ο χρυσός αποθησαυρίζεται και φυλάσσεται διότι η μέγιστη χρησιμότητά του πηγάζει από τη νομισματική του ιδιότητα. Τα προτερήαματα του χρυσού σαν χρήμα είναι πάμπολλα. Ίσως το σπουδαιότερο απ'αυτά για την εποχή μας, που σημαδεύεται από το συνεχή πληθωρισμό όλων των εθνικών νομισμάτων, είναι ότι ο χρυσός σαν χρήμα δεν είναι επιδεκτικός "δημιουργίας εκ του μηδενός" βάσει κυβερνητικής απόφασης και μόνον (fiat χρήμα). Ένας άλλος σπουδαίος παράγοντας υπέρ του χρυσού σαν χρήμα είναι τεράστιος όγκος χρεών και χρηματοπιστωτικών εργαλείων (παραγώγων) που επικρέμονται πάνω από τη παγκόσμια οικονομία σαν "Δαμόκλεια Σπάθη". Ο χρυσός είναι το μοναδικό χρήμα που δεν εξαρτάται από υποσχετική κανενός, δεν αποτελεί δηλαδή "υπόσχεση πληρωμής". Το ίδιο είναι και η πληρωμή. Γι' αυτό αποκαλείται και "σκληρό χρήμα". 4) Ο Χρυσός σαν εναλλακτικό του $ ΗΠΑ Το δολάριο ΗΠΑ βρίσκεται σε "μπελάδες" διότι συνεχώς υποβαθμίζεται - πληθωρίζεται λόγω της συνεχούς δημιουργίας νέου χρήματος που θα χρηματοδοτήσει τα διογκούμενα χρέη του κρατικού προϋπολογοσμού και άλλα δημόσια ή ιδιωτικά χρέη. Ο "έρπων" αυτός πληθωρισμός υποσκάπτει την αγοραστική αξία του δολλαρίου (και όλων των άλλων fiat χρημάτων) μήνα με το μήνα κάθε χρόνο. Είναι λοιπόν λογικό όλο και περισσότερος κόσμος να στρέφεται στο χρυσό για καταφύγιο και αποθεματική προτίμηση. Κάποτε το διλλάριο είχε αξία "σαν χρυσός". Αυτή η διάκριση έγινε εφικτή λόγω της επίσημης ισοτιμίας και ορισμού του βάσει συγκεκριμένου βάρους χρυσού στο σύστημα που έγινε γνωστό σαν "Κανόνας Χρυσού". Βάσει αυτού του συστήματος -που τελικά έπαυσε να ισχύει τον Αύγουστο του 1971- το δολλάριο και ο χρυσός ήσαν πλήρως εναλλάξιμα και ουσιαστικά το ίδιο πράγμα. Τούτο δεν είναι πλέον εφικτό, πρός μεγάλη απώλεια (και λύπη) όσων κρατούν δολλάρια. Υπολογίζεται ότι από τότε που καταργήθηκε ο κανόνας το δολάριο έχει χάσει πένω από 90% της αξίας του. Παρ' όλη αυτή την υποβάθμιση όμως, το δολάριο ΗΠΑ συνεχίζει να κυκλοφορεί παγκοσμίως σαν χρήμα. Οι ίδιες &...

Πηγή steki-syllekton.gr >>>

Χρήστες που ενδιαφέρθηκαν για το παραπάνω βρήκαν χρήσιμα και τα:

Δημιουργία Σελίδας: 27/12/2016