Τι Είναι Το Αγιον Ορος Κατά Τη Συνταγματική Διατύπωση: Συλλέξαμε την καλύτερη πηγή για αυτό το θέμα και σας την παραθέτουμε μαζί με άλλες πληροφορίες.

Τι Είναι Το Αγιον Ορος Κατά Τη Συνταγματική Διατύπωση

Το Αγιον Ορος, κατά τη συνταγματική διατύπωση, είναι «κατά το αρχαίον τούτου προνομιακόν καθεστώς αυτοδιοίκητον τμήμα του ελληνικού κράτους» (άρθρο 105 παρ. 1 Σ.), η ακριβής δε τήρηση των αγιορειτικών καθεστώτων τελεί ως προς το πνευματικό μέρος υπό την ανώτατη εποπτεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου και ως προς το διοικητικό υπό την εποπτεία του Κράτους που ασκεί τις εξουσίες του διά του διοικητού του Αγίου Ορους, τα δικαιώματα και καθήκοντα του οποίου καθορίζονται με νόμο (άρθρο 106, παρ. 4 και 5 Σ.). Τις τελευταίες δεκαετίες χαιρετίστηκε ζωηρά απ' όλες τις πλευρές η άνθηση του Αγίου Ορους τόσο σε επίπεδο ανανεώσεως των μοναχικών αδελφοτήτων όσο και σε επίπεδο αναπαλαιώσεως και εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεών του, μέρους και αυτών της μακραίωνης πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Στην άνθηση αυτή συνέβαλαν ασφαλώς πρωτίστως οι ίδιοι οι μοναχοί, δευτερευόντως όμως και η ελληνική πολιτεία με τη δημιουργία κατάλληλου νομικού πλαισίου για την καλύτερη υποστήριξη και εξυπηρέτηση των αναγκών του Αγίου Ορους. Για να εδραιωθεί και να συνεχιστεί όμως αυτή η άνθηση του Αγιωνύμου Ορους χρειάζεται η διαρκής και σύντομη μέριμνα της ελληνικής πολιτείας, ιδίως μάλιστα εν όψει προβλημάτων τα οποία εν τω μεταξύ ανέκυψαν ή κατέστησαν φανερά. Το Αγιον Ορος πρέπει να προστατευθεί από τον λαβύρινθο της νομοθεσίας και της γραφειοκρατίας που χαρακτηρίζει την ελληνική Πολιτεία. Δεν είναι άμοιρο σημασίας ότι ζητήματα του Αγίου Ορους υπάγονται στην αρμοδιότητα πλείστων όσων υπουργείων και υπηρεσιών, πλην του υπουργείου Εξωτερικών που έχει παραδοσιακώς, αν και αναιτιολογήτως κατά την άποψή μου, την ευθύνη από πλευράς Πολιτείας για το Αγιον Ορος. Πρέπει, συνεπώς, να δημιουργηθεί ένα νομικό πλέγμα που δεν θα θίγει το ειδικό καθεστώς του Αγίου Ορους, αλλά θα προσθέτει τις δυνατότητες εκείνες που θα επιτρέπουν την απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία της αυτοδιοικούμενης Αθωνικής Πολιτείας. Στην κατεύθυνση αυτή ασφαλώς σημαντικό ρόλο διαδραματίζει ο διοικητής του Αγίου Ορους που θα πρέπει να ασχολείται συστηματικά και με γνώση για τα θέματα του Ορους και να αποτελεί όχι απλώς τον εκπρόσωπο της Πολιτείας, αλλά τον σύνδεσμο, τον μεσίτη και αρωγό. Θα ήταν λοιπόν προς όφελος του Αγίου Ορους και της αυτοδιοικήσεώς του αν η Πολιτεία προχωρούσε στην καθιέρωση διατάξεως με την οποία θα απαιτείται πλέον η (σύμφωνη) γνώμη των αγιορειτικών οργάνων (της Ι. Κοινότητας ή της Δισενιαύσιας Συνάξεως των Ηγουμένων) για την επιλογή του εκπροσώπου της ελληνικής Πολιτείας στο «Περιβόλι της Παναγίας». Ο κ. Ι. Μ. Κονιδάρης είναι καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών....

Πηγή tovima.gr >>>

Χρήστες που ενδιαφέρθηκαν για το παραπάνω βρήκαν χρήσιμα και τα:

Δημιουργία Σελίδας: 05/01/2017