Τι Είναι Το Subnodes: Συλλέξαμε την καλύτερη πηγή για αυτό το θέμα και σας την παραθέτουμε μαζί με άλλες πληροφορίες.

Τι Είναι Το Subnodes

Το Subnodes είναι μια πρωτοβουλία ανοιχτού λογισμικού, που εστιάζει στη διαδικασία εγκατάστασης του μικρο-υπολογιστή ως ασύρματο σημείο πρόσβασης για τη διανομή περιεχόμενου, μέσων και κοινών ψηφιακών εμπειριών. Η συσκευή συμπεριφέρεται ως web server δημιουργώντας ένα τοπικό δίκτυο, το οποίο δε συνδέεται με το Ίντερνετ. Η κεντρική ιδέα της πρωτοβουλίας είναι να προσφέρει έναν χώρο, όπου οι άνθρωποι μπορούν να επικοινωνήσουν ανώνυμα και ελεύθερα ενώ παράλληλα μεγιστοποιεί τη φορητότητα του δικτύου. Η μη εξάρτηση αυτού του δικτύου από το Ίντερνετ σημαίνει ότι η συσκευή μπορεί να μεταφερθεί και να λειτουργήσει σε οποιοδήποτε χώρο. Οι συσκευές είναι συμβατές με το σύστημα mesh και αξιοποιούν το πρωτόκολλο προηγμένης δρομολόγησης BATMAN.

Πηγή news247.gr >>>

Χρήστες που ενδιαφέρθηκαν για το παραπάνω βρήκαν χρήσιμα και τα:

Δημιουργία Σελίδας: 27/12/2016