Τι Είναι Η Ακεραιότητα Integrity: Συλλέξαμε την καλύτερη πηγή για αυτό το θέμα και σας την παραθέτουμε μαζί με άλλες πληροφορίες.

Τι Είναι Η Ακεραιότητα Integrity

Η Ακεραιότητα (Integrity) είναι η κορυφαία αξία, που χαλυβδώνει την προσωπική ικανότητα και τη δέσμευση στην Πώληση, στην Εξυπηρέτηση και στην Καθοδήγηση. Τώρα, η Ακεραιότητα διέπει και την Επικοινωνία των στελεχών. Η Επικοινωνία, δεν αποτελεί «soft-skills» δηλαδή απλά, δεξιότητα. Η Επικοινωνία αποτελεί μια ουσιαστική, καθημερινή πρόκληση, με σημαντικές επιπτώσεις στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Συνεπώς, κάθε επαγγελματίας χρειάζεται αποτελεσματική επικοινωνία. Τα σύγχρονα στελέχη αντιμετωπίζουν την πίεση του χρόνου, τις αυξημένες ευθύνες και αντικρουόμενες προτεραιότητες, κάνοντας την επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες τους πιο πιεστική και πιο πολύπλοκη από ποτέ. Είτε πρόκειται για Γραπτή Επικοινωνία, είτε πρόσωπο με πρόσωπο, τηλεδιάσκεψη ή ηλεκτρονική αλληλογραφία, 9 στα 10 στελέχη ξοδεύουν το 80% του χρόνου τους επικοινωνώντας, σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες. Κάθε στέλεχος οφείλει να ...

Πηγή hrpro.gr >>>

Χρήστες που ενδιαφέρθηκαν για το παραπάνω βρήκαν χρήσιμα και τα:

Δημιουργία Σελίδας: 03/01/2017